Træfældning på Frøbjerg Bavnehøj

16-02-2010

I uge 7 går Skov- og Naturstyrelsen – Fyn i gang med at fælde træer på Fyns højeste bakke: Frøbjerg Bavnehøj.

I uge 7 begynder Skov- og Naturstyrelsen – Fyn at fælde træer på Frøbjerg Bavnehøj. Formålet med træfældningen er dels at sikre, at der stadig er en god udsigt fra Fyns højeste bakke, dels at holde landskabet åbent, så der fortsat kan være en spændende græs- og urtevækst på skråningerne. Det er ikke alle træerne der fældes, men der vil ske en kraftig udtynding.

Den slags udtyndinger skal ske med års mellemrum for at leve op til hensigten med fredningen fra 1943:

”Frøbjerg Bakker, som rummer Fyns højeste Bakketop, Frøbjærg Bavnehøj, er geologisk overordentlig værdifulde, idet man herfra har Udsigt over et Landskab, som har haft en meget ejendommelig Oprindelse….og Udsigten herfra bør derfor fredes mod skæmmende Bebyggelse, ligesom enhver Beplantning af Frøbjærg Banker bør beherskes, saa den ikke forhindrer det frie Udsyn.”

Udsigten fra Frøbjerg Bavnehøj forsvinder, hvis ikke der af og til sker tynding i træerne.

Arbejdet kommer til at foregå i tre faser: Først fældes træerne. Så kommer der en udkørselsmaskine, som transporterer stammer og grene ned syd for Frøbjerg Bavnehøj. Til sidst kommer der en stor maskine, som laver stammer og grene til flis, der skal anvendes til opvarmning.

Træfældning og udkørsel er planlagt afsluttet så hurtigt som muligt i løbet af foråret.

I den varme del af året afgræsses Frøbjerg Bavnehøj af får. Fårenes græsning er med til at holde landskabet åbent, men nu er vi nødt til at give fårene en håndsrækning med motorsavene.

I foråret 2009 blev der sat nyt hegn om Frøbjerg Bavnehøj. Det gamle hegn var udtjent og tilgroet.

Flagstangen på toppen af Frøbjerg Bavnehøj kan anes mellem træerne.

Yderligere oplysninger: Naturvejleder/biolog Jesper Vagn Christensen, tlf.: 62 65 17 77 eller 21 49 00 28, e-mail: