UD PÅ TUR i marts

25-02-2010

så er foråret på vej (håber vi!). Se hvad Skov- og Naturstyrelsen byder på af oplevelser i marts

Søndag den 7. marts

Over stok og sten i Stråsø Plantage (Nr. Vosborg) ca. 8 km.
Søndag den 7. marts kl. 13.00 tilbyder Skov- og Naturstyrelsen – Vestjylland motionsvandretur over Nr. Vosborg Hede. Turen begynder ved lejrpladsen syd for Ulborggård (den gamle Skovriderbolig). For at komme til lejrpladsen bliver man nødt til at køre på en skovvej, som normalt kræver køretilladelse, men den har alle, der skal med på vandreturen. Lejrpladsen, som hører til en af de mere komfortable, er med rindende vand, bål/grillriste, brænde, borde/bænke og toilet.
Herfra går turen over Nørre Vosborg hede for at nyde det storslåede udsyn. Der er gode muligheder for at se krondyr. Vi bevæger os for det meste udenfor veje og stier, så turen er ikke for gangbesværede. Praktisk fodtøj og beklædning efter vejrforholdene anbefales.
Mødested: Ulborggård Lejrplads. Fra 6990 Ulfborg køres der 3,3 km mod Holstebro. Følg Lystlundvej 5,5 km til Paradisvej. Derfra følg afmærkningen. GPS-koordinater Wgs 84. N560 16.2790 – E 0080 25.751.
Tid: 13.00-15.30
Turleder: Erling Trankjær tlf. 4044 0940
Pris: Gratis
Arrangør: Skov- og  Naturstyrelsen – Vestjylland

Lørdag den 13. marts

Hugormesafari i Husby Plantage.
Tag med naturvejlederne rundt i ”hugormeland”: En tur rundt i landskabet, fra overvintringsskjul til parringspladser og videre ud til sommeropholdsstederne.
Hugorme er vekselvarme og bliver opvarmet af omgivelsernes temperaturer. De har ligget i dvale vinteren over i musehuller, jordhuller, under træstubbe o. lign. steder. Nu tager solen fat og temperaturen stiger, og så begynder hannerne så småt at røre på sig. De dukker frem ca. 1 måned før hunnerne – ud og ligge i solen, få varmen og en større bevægelighed. I perioden april maj udkæmper hannerne parringskampe, men hvor mange unger får en hugorm, hvornår, hvor ofte og hvor henne? Endnu en spændende historie fra den danske natur – tag med på tur og få fortsættelsen! Der køres i egne biler.
Mødested: Husby Kirke på nordsiden, Græmvej, 6990 Ulfborg
Tid: 12.30-14.30
Turleder: Naturvejleder Brian Kjølhede Jensen, tlf. 4044 0936
Pris: Gratis
Arrangør: Skov- og Naturstyrelsen – Vestjylland

Søndag den 21. marts

Hugormesafari på Resen Hede
Hugorme som nabo er ikke noget nyt, hvis man er sommerhusejer og bor ved klit eller hede. Har du lyst til at vide mere om disse gode skabninger, så mød op!
Mødested: P-pladsen ved Resen Hede, ca. 300m vest for Naturskolen, Kjærgårdsmøllevej 5, 7600 Struer
Tid: 10.00-12.00
Turleder: Naturvejleder Henning Givskov, tlf. 9786 5252
Pris: Gratis
Arrangør: Skov- og Naturstyrelsen – Vestjylland

Lørdag den 27. til søndag den 28. marts

Gæs, gåture og Gammel Dansk!
Når du i sensommeren retter blikket mod himlen, kan der være tykke sorte skyer, ikke fulde af regn, men derimod skyer af gæs. Engene kan være helt spættede og du ved fuglene er landet. Det syn kan nydes i særdeleshed syd for Fjaltring, ved Bøvling klit og Høvsøre og ved Harboøre Tange. Der holder de store flokke af den kortnæbbede gås deres pauser. Det er i disse laguner og oversvømmede enge, at arter som krikand, blishøns, knopsvaner samt vadefugle, som viben, rylen og store regnspove kan ses og opleves.
Denne fugletur begynder lørdag 27. marts om formiddagen, hvor alle deltagere flytter ind på det nyrenoverede hotel Seaside i Thyborøn. Kl. 13 går turen med Naturbussen på jagt efter fugleflokkene og først kl. 20 er vi tilbage på Hotel Seaside, hvor middagen serveres.


Søndag starter allerede kl. 7, vi drager af sted i egne biler og gør det første holdt ved Knopper Enge, hvor de to lagunesøer er et yndet sted for mange fugle. Morgenmaden serveres i form af brunch på Bovbjerg Fyr ved Ferring lidt op ad dagen. Både lørdag og søndag guides der af medarbejdere ved Skov- og naturstyrelsen, Vestjylland og Dansk Ornitologisk Forening. De guidede ture  foregår i Naturbussen, i egen bil og til fods i naturen.  Tidspunkterne kan ændre sig, alt efter hvor fugleflokkene flytter sig hen, men hvem venter ikke gerne lidt på middagen, hvis en flok er i sigte.
Denne tur giver alle en fantastisk mulighed for at opleve landskabet og fuglene i Nordvestjylland. Området er præget af den sidste istid, der har efterladt tydelige spor i form af smeltevandsdale, lerskrænter og forskellige typer aflejringer. Nordvestjylland har sit helt eget særpræg.
Hvad kan naturbussen? Bussen har et tårn på taget med et digitalt filmkamera med kraftig zoomlinse og lydudstyr. Optagelserne kan vises direkte på skærme inde i bussen. Det er en god måde at komme tæt på naturen – uden at forstyrre mere end højst nødvendigt. Tilmelding nødvendig!
Mødested: Hotel Seaside, Havnegade 20, 7680 Thyborøn
Tid: lørdag kl. 13.00 – søndag kl. 13.00
Tilmelding: Senest 12. marts til Lemvig Turistbureau, Tlf. 9782 0077
Pris: kr. 1.495,00 inkl. overnatning, fuld forplejning men eksl. drikkevarer, dog med Gammel Dansk. (tillæg kr. 350,- for enkeltværesle).
Turleder: DOF,  Naturstyrelsen – Vestjylland og Lemvig Turistbureau
Arrangør: Lemvig Turistbureau, Obfuscated Email

Søndag den 28. marts

Naturbussen – Gåsetur , ca. 60 km.
Store, åbne vidder med fjorde, marker og enge – kun adskilt fra havets brusende bølger af klitterne. Herude i det flade landskab raster titusindvis af gæs, ænder og vadefugle sidst på vinteren og foråret.
Titusindvis af gæs samles fra marts til begyndelsen af maj, inden trækket går nordpå til ynglepladserne. Det gælder nu om, at æde sig en ordentlig gumpe til på rastepladserne så konditionen er tip top til, at klare strabadserne – først flyveturen og der næst æglægning og udrugning. Og helt afgørende for ynglesuccesen er, at gæslingerne klækker netop når græsset begynder at spire, så er det propfyldt med proteiner, og dermed øges chancerne betydeligt for gæslingerne – at få så god en kondition, at de kan gennemføre trækket sydover igen i rette tid. En hårfin balance på liv og død.
Den 28. marts arrangerer Skov- og Naturstyrelsen – Vestjylland trækfuglesafari til bl.a. Vest Stadil Fjord. Her kan du bl.a. høre gæssenes spændende historie og opleve de store gåseflokke søge føde.
Turen gennemføres i Naturbussen. Husk tilmelding!
Mødested: P-pladsen ved Nr. Lyngvig Fyr, Holmsland Klitvej 109, 6960 Hvide Sande
Tid: 15.00 -17.30
Tilmelding: Skov- og Naturstyrelsen – Vestjylland, tlf. 97 81 00 33 senest den 26/3
Pris: Voksne 150 kr. Børn 100 kr
Turleder: Naturvejleder ved Naturstyrelsen – Vestjylland.
Arrangør: Skov- og Naturstyrelsen – Vestjylland

Handicapegnet arrangement. Skal du have kørestolen med op i bussen, bedes du meddele dette ved tilmeldingen.

Tirsdag den 30. marts

Bævertur - Klosterheden Plantage
Gik bæverne i vinterhi? Nej tværtimod – så længe frosten ikke har lukket søens vandspejl med tyk is, så er bæverne aktive hele vinteren igennem. Iført en tæt pels med 21.000 hår per kvadratcentimeter er kulden ingen hindring for, at kunne arbejde videre med træfældning, og dæmningsbyggeri.
Har du lyst til at høre mere om Danmark største gnaver og selv opleve sporene i landskabet, så tag med på en bævertur ved Møllesøen i Klosterheden Plantage tirsdag den 30.marts kl. 14.00. Tag gummistøvler eller andet robust fodtøj på! Turen er arrangeret af Skov- og Naturstyrelsen – Vestjylland og er gratis.
Mødested: P-pladsen ved Møllesøen, ca. 300 m. sydøst for Gl. Landevej 35, 7620 Lemvig
Tid: Kl. 14.00-16.00
Turleder: Naturvejleder Karsten Jensen, tlf. 25276382
Pris: Gratis
Arrangør: Skov- og Naturstyrelsen – Vestjylland

Alle er velkomne!