En ulv i Danmark?

17-02-2010

I de seneste tid har Skov- og Naturstyrelsen modtaget et to-cifret antal henvendelser fra borgere vedrørende observationer af en ulv i Sønderjylland.

I den seneste tid har Skov- og Naturstyrelsen modtaget et to-cifret antal henvendelser fra borgere vedrørende observationer af en ulv i Sønderjylland.

Er det et ulvespor? De nyeste observationer er gjort i området ved Stursbøl Plantage, som ligger ved byen Jels nord for Vojens. Området ligger ca. 80 km. nord for den dansk-tyske grænse. I Tyskland er udbredelsen af ulv voksende.

Skov- og Naturstyrelsen kan på det foreliggende grundlag hverken be- eller afkræfte, om der faktisk er en ulv i Sønderjylland.

Foreløbig foreligger der ingen konkrete beviser. Det er muligt, at det observerede dyr reelt kan være en hund. Omvendt kan det - i lyset af enkelte fund tæt på den dansk-tyske grænse - ikke udelukkes, at der er tale om en strejfende ulv.

Skov- og Naturstyrelsen har skærpet opsynet. Siden weekenden har styrelsen været ude i området og lede efter dyret. I den forbindelse er en række dyrespor blevet studeret.

Ulven har levet i Danmark i flere tusinde år. Det sidste kendte eksemplar blev skudt i 1813. Ulven er omfattet af internationale beskyttelsesregler, nærmere betegnet EU’s habitatdirektiv vedrørende særligt beskyttede arter. Det er ikke tilladt at skyde ulve i Danmark. Dog kan der – i særlige situationer – gives en dispensation, hvorved dyret vil kunne reguleres. Det kan f.eks. være i en situation, hvor en ulv vil forårsage alvorlige skader på mennesker eller husdyr.

Det er i øvrigt ulovligt at holde ulve i fangenskab – med mindre der er tale om zoologiske haver og lign.

Skov- og Naturstyrelsen har rådført sig med eksperter på området, som vurderer, at en enlig ulv på afveje i Sønderjylland ikke vil være til fare for mennesker. Ulven beskrives samstemmende som "sky overfor mennesker".

”Vilde ulve holder sig typisk på lang afstand af mennesker. De har en naturlig skyhed overfor mennesker. Samtidig vil der være masser af føde for ulven såsom hjortevildt, grævlinger og harer. Så alt i alt må risikoen vurderes som værende yderst minimal", siger leder af samlingen for pattedyr på Statens Naturhistoriske Museum under Københavns Universitet, lektor Hans Baagøe og tilføjer:

"I Norge og Sverige, hvor ulven er forholdsvis udbredt, er der ikke kendte rapporter om ulveangreb på mennesker i nyere tid".

Til gengæld vil der dog være en risiko for, at en ulv i visse situationer vil gå efter tamdyr såsom får og hunde m.m., tilføjer Hans Baagøe.

Skov- og Naturstyrelsen følger fortsat sagen tæt.