Ny hjemmeside: vandprojekter.dk

08-02-2010

På hjemmesiden kan kommuner, lodsejere og andre interesserede orientere sig om den kommende, store indsats for vandmiljøet i Danmark.

På vandprojekter.dk kan kommuner, lodsejere og andre interesserede orientere sig om den kommende, store indsats for vandmiljøet i Danmark.

Indsatsen er en del af Regeringsinitiativet Grøn Vækst og er ét af de målrettede landbrugsrelaterede virkemidler til at opfylde EU's vandrammedirektiv. Helt konkret skal der skabes op til 10.000 ha vådområder og 3.000 ha ådalsprojekter i perioden 2010-2015.

Se mere på