Masser af varme fra Storskoven

24-02-2010

Træ fra Storskoven bliver til varme i husene i Hvalsø

Masser af varme fra Storskoven til husene i Hvalsø

- og ravage i hundeskoven.

De mange i Hvalsø, der har fjernvarme, kan snart lune sig til varme fra træ, der kommer fra Storskoven.

Lige nu arbejder Skov- og Naturstyrelsen på de sidste forberedelser sammen med entreprenørerne fra HedeDanmark, før de slipper maskinerne løs i skoven lige syd for Hvalsø.

Det er en større logistik, der skal gå op. Træet skal fældes og hugges til flis af nogle store maskiner, og der skal køres mange ture med lastbilerne for at flytte flisen til fyret på Hvalsø Savværk.

Flishugger. Foto: Hans Jessen

Sneen har bestemt ikke gjort opgaven lettere, men der er brug for flisen, så sneen bliver blot endnu en udfordring, der skal overvindes.

Et af de områder, der skal levere meget træ til fjernvarmen, er hundeskoven i Storskoven.

Det er et område, mange hundeejere kender fra deres daglige besøg. De har måske lagt mærke til, at der er ophængt en masse rød/hvide markeringsbånd i skoven. Papirsbåndene angiver de stier, som maskinerne vil rydde og køre al flisen ud via. Samtidigt med at stierne ryddes, fælder maskinerne også træer i områderne mellem stierne.

Om grunden til at fælde træer i hundeskoven siger skovfoged Hans Jessen. " Det er typisk store og grove træer, som truer nabotræerne, så de ikke kan udvikle sig. Ved at fjerne disse træer, kan skoven udvikle sig og give flot og værdifuldt træ til vore efterkommere. Målet er, at hundeskoven bliver en bøgeskov med indblanding af blandt andet ask og ær. Langs vejen og skovbrynene er målet, at der skal komme en masse buske gerne med bær og nødder til glæde for Hasselmusen - og os andre".

Det er jo nogle meget langsigtede mål.  Det ganske nære mål er at få gennemført opgaven med tynding, flishugning og transport til fyret. Det kan desværre ikke ske uden at komme til at påvirke skovens gæster, specielt hundeskovens mange brugere.

Det kan være farligt at komme nær de store maskiner, mens de arbejder. Både når træerne fældes, og når de hugges til flis, bliver der ofte slynget store stumper af træ langt væk, og det kan være farligt at blive ramt af dem. Derfor opfordrer Skov- og Naturstyrelsen alle til ikke at komme nær maskinerne, mens de arbejder.

Hundeskoven bliver ikke lukket under arbejdet, men skovens folk vil afspærre dele af skoven og henvise gæsterne til den resterende del af skoven.

Hunde skal naturligvis heller ikke nær maskinerne, det er op til hundeejeren at passe på dem.

Flis i container. Foto: Hans Jessen

" Den strenge vinter har øget efterspørgslen på flis, men det er nu helt efter bogen at oparbejde brændsel af træ her om vinteren. Træerne indeholder nemlig meget mindre vand på denne årstid, og jo mere tørt brændslet er, des mere energi afgiver det ved forbrænding.


Vi regner med at 10 rummeter flis erstatter ca. 1.000 liter olie. I hundeskoven alene vil der efter planerne blive produceret over 1.500 rummeter denne gang, så der bliver varme til mange husstande",
fortæller Hans Jessen.

Maskinernes kørsel i skoven vil ikke kunne ske sporløst, men vi forsøger at gøre det både så skånsomt og så effektivt som muligt. Når maskinerne atter er ude af hundeskoven vil der være mange nye stier, som gæsterne kan bruge, og det vil mange steder blive lettere at gå på opdagelse mellem træerne  – men først skal vi gennem nogle uger, hvor der bliver trængsel og ravage i skoven.