Bæverne trives

15-01-2010

Bæverne trives
-alligevel beder Skov- og Naturstyrelsen om at man lader bæveren få lidt fred og ro.

- alligevel beder Skov- og Naturstyrelsen om at man lader bæveren få lidt fred og ro.

Den langvarige frost har medført at hele Ramløse Å, hvor bæveren midlertidigt har slået sig ned, er ved at være islagt. Der er kun ganske enkelte våger med åbent vand, hvor bæveren kan være. Derfor er bæveren ved at være trængt og Skov- og Naturstyrelsen appellerer til at man lader være med at færdes i området omkring bæverens opholdssted.

I oktober måned sidste år udsatte Skov- og Naturstyrelsen de første bævere i Nordsjælland. Kort efter udsætningen flyttede bæverne adresse, og skiftede Skov- og Naturstyrelsens fint byggede bæverbo ud med en langt mindre mondæn jordhule ved Ramløse Å tæt på Arresø.

Bævergnav på åbrinken. Foto: Ole Andersen

”Det er vores erfaring, at det er ganske normalt at bæveren relativt hurtigt forlader dens udsætningsbo, og vores bævere har stort set opført sig som vi forventede. Når bæveren vælger at flytte er årsagen ofte, at den ”føler sig opdaget” af mennesker og derfor flytter til et nyt sted, hvor den kan leve i skjul for nysgerrige blikke.

Vores bævere blev udsat på et relativt sent tidspunkt på året, og har derfor ikke haft de store muligheder for at bygge en egentlig bæverhytte eller at samle sig nogen større mængder vinterforråd. Det er helt normalt at bæveren nøjes med at lave en jordhule i en skråning langs et vandløb, hvor den så tager ophold det første årstid” udtaler vildkonsulent Niels Worm.

Indtil bæveren har fået bygget sit første rigtige bæverbo og har fået samlet sig et rigeligt vinterforråd, har den både behov for frit vand og fred og ro. Bæveren bruger nemlig vand og vandløb til at færdes på når den skal finde frem til grene og buske som den kan æde. Bæveren bruger vand og vandløb på samme måde som vi mennesker bruger veje og stier til at komme rundt i omegnen.

Indtil videre har bæveren levet relativt ubemærket ved Ramløse Å, men efterhånden er bæverens bosted blevet en ”offentlig hemmelighed”. De seneste dage er der også set både isfugl og rørdrum i åen. Begge er ret sjældne fuglearter, som er knyttet til åbent og rindende vand. Fuglene samles derfor omkring de efterhånden få huller og våger der er i isen.

Dette gør at der kommer rigtig mange mennesker for at få et kig på både bævere og fugle.

Indtil videre har dette ikke været et problem. Men vi er nu i en ekstraordinær situation. Den langvarige frost har nemlig medført at hele åløbet er ved at være islagt og der er efterhånden kun ganske få våger med åbent vand. Derfor er det rigtig besværligt for bæveren at komme uset rundt i vandløbet og finde føden.

Bæveren er desuden tvunget til at opholde sig på et lille område omkring boet og er derfor sårbar over for forstyrrelser, fordi den ikke er i stand til at flygte fra forstyrrelsen.

”Vi har flyttet bæveren hertil den lange vej fra Tyskland, og vi føler derfor et rigtig stort ansvar for at den trives og har det godt”, siger Niels Worm.

Derfor har Skov- og Naturstyrelsen valgt at appellere til, at man lader være med at færdes på den strækning langs Ramløse Å, hvor bæveren har valg at slå sig ned, indtil åen igen er isfri.

Området vil derfor i denne begrænsede periode være midlertidigt afspærret ved skiltning.

Yderligere oplysninger:

Skov- og N aturstyrelsen – Nordsjælland, tlf. 48465600.

Vildtkonsulent Niels Worm, tlf 21770651

Bæver i Ramløse Å. Foto: Troells Melgaard
Bæveren fotograferet i Ramløse Å inden isen kom. Foto: Troells Melgaard