Forpagtning af kioskbygning – Blåvand Strand

15-01-2010

Skov- og Naturstyrelsen – Blåvandshuk ønsker for en 5-årig periode fra den 1. maj 2010 at bortforpagte kioskbygningen, Blåvand Strand 6, 6857 Blåvand.

Forpagtning af kioskbygning – Blåvand Strand

Skov- og Naturstyrelsen – Blåvandshuk ønsker for en 5-årig periode fra den 1. maj 2010 at bortforpagte kioskbygningen, Blåvand Strand 6, 6857 Blåvand.

Kort - placering

Skitse

blaav kiosk kontrakt 2010.pdf

blaav kiosk tilbudsblanket 2010.pdf

Yderligere oplysninger om kontraktforhold, tilbudsgivning m.v. kan fås ved henvendelse til enhedens kontor
på tlf. 76541020 i åbningstiden fra kl. kl. 09.00 til kl. 15.00.

Tilbud på forpagtning skal gives på en særlig blanket og være Skov- og Naturstyrelsen – Blåvandshuk, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl i hænde senest torsdag den 18. februar 2010 kl. 13.00.