Danmarks koralrev beskyttes

26-01-2010

Otte nye områder af det danske hav er nu blevet beskyttet. I disse områder vil man kun kunne give tilladelse til projekter, som havvindmøller, gasledninger og råstofgravning.

Otte nye områder af det danske hav er nu blevet beskyttet. I disse områder vil man kun kunne give tilladelse til projekter, som havvindmøller, gasledninger og råstofgravning, hvis man kan dokumentere, at projektet ikke skader de boblerev, stenrev og marsvin, som områderne er udpeget for at beskytte.

Det fremgår af en ny bekendtgørelse fra By- og Landskabsstyrelsen , der fastlægger afgrænsningen af både de otte nye områder og 13 eksisterende naturområder, der udvides. Den samlede forøgelse af naturområder på havet er 8.200 kvadratkilometer. Områderne i både Skagerrak, Nordsøen, Østersøen og i indre danske farvande er udpeget som habitatområder og indgår nu i det europæiske Natura 2000-netværk af særlig værdifuld natur.

- Flere af områderne er Danmarks svar på koralrev. De spiller en meget vigtig rolle for mangfoldigheden af liv i havet. Og vi lægger nu en beskyttende hånd om disse områder, så vi kan yde en aktiv og forstærket indsats, hvis naturen her kommer i fare. Med de nye udpegninger giver vi naturen en bedre beskyttelse, samtidig tager vi hånd om vigtige ynglesteder for kommercielle fiskearter og hummer, siger miljøminister Troels Lund Poulsen (V).

Vigtige ynglesteder
De beskyttede havområder er som oftest vigtige yngle- og opvækststeder for fisk som for eksempel berggylt, sej, havkat, havkarusse og torsk.

Fakta om de nye og udvidede naturområder til havs
Sejlads, opankring og fiskeri i naturområderne kræver fortsat ikke tilladelse, men myndighederne skal skride ind, hvis områderne trues af aktiviteterne.

- Flere af områderne er udpeget for at beskytte den lille danske hval, marsvinet. Bestanden af marsvin har i mange år været under pres, og jeg er derfor glad for, at vi nu har sikret et godt netværk af beskyttelsesområder for marsvin, hvor hvalen vil være sikret ro til yngel og opvækst, siger Troels Lund Poulsen.

Marsvinet får blandt andet glæde af de nye beskyttede havområder i Sydlig Nordsø, Store Rev, Gule Rev, Skagens Gren og Skagerrak i Nordsøen.

Også naturtypen boblerev får en bedre beskyttelse ved udvidelse af eksisterende områder ved Hirsholmene, Læsø Syd og St. Middelgrund. Samt et helt nyt område i Nordsøen – Store Rev, hvor der også er fundet boblerev.

Nu er i alt 13 procent af havarealet i Nordsøen samt 23 procent af havarealet i de indre danske farvande udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder. 

Fakta
Yderligere oplysninger:
Gitte Larsen, biolog, By- og Landskabsstyrelsen , tlf.:  72 54 48 44, e-mail Obfuscated Email
Thomas Hag, pressemedarbejder, departementet, tlf.:   72 54 60 41 el. 22 48 10 30, e-mail: Obfuscated Email