Dræbersneglen overlever kulden!

08-01-2010

Trods den længerevarende kulde, som har lagt over Danmark den seneste tid, vil det ikke have nogen større effekt på bestanden af dræbersnegle det kommende forår.

Foto: Hans Erik Svart

Trods den længerevarende kulde, som har lagt over Danmark den seneste tid, vil det ikke have nogen større effekt på bestanden af dræbersnegle det kommende forår.

"Vi forventer ikke at den aktuelle kulde vil have nogen større indflydelse på bestanden af dræbersnegle til foråret. Det skyldes at sneglene graver sig ned i jorden til en dybde af 10 cm og derfor ligger godt beskyttet mod kulden," fortæller biolog Camilla Uldal fra Skov- og Naturstyrelsen.

I efteråret når sneglens æg er klækket, vil ungerne være aktive indtil temperaturen falder til ca. 5 C. Ungerne vil så grave sig ned i jorden eller gemme sig i kompostbunker og lignende, hvor de overvintrer. Dræbersneglene kan overleve temperaturer ned til ca. -5 C. En temperatur der sjældent vil blive nået, hvis sne eller blade ligger som et isolerende lag på jorden.

"Hvis der er barfrost i en længere periode med temperaturer på under ca. -5 C, vil frosten kunne komme så langt ned i jorden, at sneglene dør. Dette er næppe tilfældet ret mange steder i landet i øjeblikket. Fortsætter det kolde vejr i en længere periode, og der ikke er et beskyttende snedække, vil flere snegle sandsynligvis dø. Men man skal imidlertid ikke forvente, at alle snegle vil bukke under i kulden," siger Camilla Uldal.

Men det er ikke frosten, som er den største faktor for, hvor mange snegle som overlever.

"En længere tørkeperiode i foråret er sandsynligvis en større trussel mod sneglebestanden, end det vi oplever som en kold vinter. Tørke betyder, at sneglene ikke kan være aktive og søge føde. Deres gemmesteder tørrer ud, og sneglene risikerer at dø, da de har behov for fugtige levesteder," forklarer Camilla Uldal.

Uanset vejret er der altid nogle snegle, som vil overleve.

"Man skal ikke forvente, at sneglene vil forsvinde fuldstændig fra Danmark pga. vejret. Det vil derfor være en god ide at bekæmpe sneglene så hurtigt som muligt om foråret, for at holde bestanden nede," understreger Camilla Uldal.

Hvis du vil vide mere om dræbersnegle og bekæmpelse af dem se: