Lige nu: Vis venligst særligt hensyn til bæverne i Nordsjælland

15-01-2010

Den langvarige frost har medført, at hele Ramløse Å, hvor de nordsjællandske bævere midlertidigt har slået sig ned, er ved at være islagt. Der er kun ganske enkelte våger med åbent vand, hvor bæverne kan være. Skov- og Naturstyrelsen appellerer derfor om, at naturgæster indtil videre venligst undlader at færdes i området omkring bæverens opholdssted. Det kan nemlig stresse dyrene unødigt.

Bæver i færd med at gnave. Foto: Thomas Borup Svendsen

Den langvarige frost har medført, at hele Ramløse Å, hvor de nordsjællandske bævere midlertidigt har slået sig ned, er ved at være islagt. Der er kun ganske enkelte våger med åbent vand, hvor bæverne kan være. Skov- og Naturstyrelsen appellerer derfor om, at naturgæster indtil videre venligst undlader at færdes i området omkring bæverens opholdssted. Det kan nemlig stresse dyrene unødigt.

"På grund af isen er det rigtig besværligt for bæveren at komme uset rundt i vandløbet og finde føde. Dyrene er desuden tvunget til at opholde sig på et lille område omkring boet og er derfor sårbar over for forstyrrelser. Bæveren er nemlig ikke i stand til at flygte fra forstyrrelsen. Derfor appellerer vi om, at man lader være med at færdes på den strækning langs Ramløse Å, indtil åen igen er isfri", forklarer skovfoged Niels Worm fra Skov- og Naturstyrelsen – Nordsjælland.

Indtil videre har bæveren levet relativt ubemærket ved Ramløse Å, men efterhånden er bæverens bosted blevet en offentlig hemmelighed. De seneste dage er der tillige også set både isfugl og rørdrum i åen. Begge er ret sjældne fuglearter.

"Dette gør, at der kommer rigtig mange mennesker for at få et kig på både bævere og fugle. Under normale omstændigheder er dette en god nyhed, at så mange tager på tur i det pågældende område. Men med den nuværende vejrsituation er det dog bedst, at folk holder sig væk", siger Niels Worm.

Skov- og Naturstyrelsen har nu opsat appel-skilte i området.

I oktober måned sidste år udsatte Skov- og Naturstyrelsen de første bævere i Nordsjælland. Kort efter udsætningen flyttede bæverne adresse, og skiftede det til lejligheden byggede kunstige bæverbo ud med en langt mindre mondæn jordhule ved Ramløse Å tæt på Arresø.

  • Læs mere om bævere