Mere plads til krydstogtskibe

06-01-2010

Hovedstaden får nu en helt ny, moderne terminal for krydstogtskibe i Nordhavn.

Det har miljøminister Troels Lund Poulsen gjort muligt ved at udstede et nyt landsplandirektiv for Nordhavn.

Hovedstaden får nu en helt ny, moderne terminal for krydstogtskibe i Nordhavn.

Det har miljøminister Troels Lund Poulsen gjort muligt ved at udstede et nyt landsplandirektiv for Nordhavn. Dermed kan Københavns Kommune flytte den nuværende krydstogtterminal ved Sundmolen lidt længere ud i Nordhavn, hvor støj fra skibene bliver mindre generende for Østerbros beboere. Området omkring den nuværende terminal ønsker kommunen at benytte til byudvikling.

Landsplandirektivet giver mulighed for at opfylde havareal, så der kan opføres en 1,1 km lang terminal langs Kronløbet. Anlægget udformes, så de store skibe kommer til at ligge fremskudt mod Øresund, og de vil derfor blive oplevet som et markant element i Københavns byprofil. Den nye terminal vil øge kapaciteten for krydstogtturister, og fremme hovedstaden og Danmark som turistmål.

Landsplandirektivet omfatter alene opfyldningen ved krydstogtterminalen. Den tager ikke stilling til kommunens planer om byudvikling i området - ud over den byudvikling, der allerede er aftalt i Indre Nordhavn i forbindelse med aftalen om anlæg af en metrocityring. I forbindelse med aftalen blev det besluttet, at der i den indre del af Nordhavn skal ske en byudvikling, som bidrager til finansiering af metroanlægget.

Landsplandirektivet ledsages af en miljøvurdering, som vurderer blandt andet de trafikale, miljømæssige og visuelle konsekvenser af etablering af krydstogtterminalen.

Den ny terminal skal erstatte den nuværende terminals funktioner. Det vil sige, at den skal have faciliteter til at håndtere de skibe, hvor passagerer indleder eller afslutter deres krydstogt i København.  Krydstogtskibe, der kun er på gennemrejse, skal fortsat lægge til ved Langelinie.

Cirkulæret med det nye landsplandirektiv om krydstogtterminalen i Nordhavn træder i kraft den 15. januar 2010.

Yderligere oplysninger:
Jan Engell, arkitekt, By- og Landskabsstyrelsen, Byer, 72 54 47 27

Links:
Landsplandirektiv om krydstogtterminal ved Københavns Nordhavn

Høringsnotat om høringssvar til Landsplandirektiv om krydstogtterminal ved Københavns Nordhavn

Sammenfattende redegørelse for miljøpåvirkningerne samt overvågningsprogram