Ny hjemmeside om sygdomme hos fugle og pattedyr

22-01-2010

Danmarks nye Center for Vildtsundhed (CVS), som Naturstyrelsen er en del af, lancerer i dag en ny hjemmeside: www.vildtsundhed.dk.

Rådyr. Foto: Thomas Retsloff Danmarks nye Center for Vildtsundhed (CVS), som Naturstyrelsen er en del af, lancerer i dag en ny hjemmeside: www.vildtsundhed.dk .

Hjemmesiden fungerer som et opslagsværk om sygdomme hos vilde fugle og pattedyr. Hjemmesiden vil indeholde bl.a. følgende:

  • Beskrivelse af de mest almindelige sygdomme.
  • Oplysninger om resultaterne af obduktioner af dødfundet vildt.
  • Rapporter om foregående års undersøgelser.
  • Beskrivelse af centerets aktiviteter.
  • Nyheder om de seneste forskningsresultater.

"Danmark har aldrig haft et Center for Vildtsundhed, hvor vi tager temperaturen på fuglenes og pattedyrenes sundhedstilstand i Danmark. Den danske vilde fauna er så vigtig en ressource for os alle, at vi skal passe på den. Når vi tillader jagt på en lang række af vores fugle og pattedyr, er det samtidigt vigtigt, at vi gennem vildtforvaltning og vildtpleje hjælper bestandene til at blive robuste og levedygtige. Men globaliseringen og klimaforandringer giver en øget risiko for, at sygdomme kan blomstre op eller komme udefra og angribe vildtet. Derfor sætter vi med Center for Vildtsundhed fokus på vildtets sundhedstilstand som en ny og vigtig brik i vores samlede naturforvaltning", siger biolog Peter Simonsen, Naturstyrelsen

CVS vil formidle forskningsbaseret rådgivning til myndigheder og private borgere ved bl.a. systematisk og målrettet at indsamle data gennem et aktivt sundhedsovervågningsprogram, undersøgelse af syge eller dødfundne fugle eller pattedyr, samt udrede årsager til sygdomsudbrud i den vilde fauna.

Centeret har netop udpeget de tre første dyrearter, der skal indgå i et aktivt sundhedsovervågningsprogram. Det drejer sig om:

  • Rådyr , hvor også en omfattende undersøgelse af årsagerne til sygdom i rådyrene på Fyn indgår
  • Harer , med særlig fokus på den lave overlevelse af harekillinger
  • Ederfugle , med særlig fokus på om årsagerne til nedgangen i de danske ederfuglebestande skyldes sygdomsudbrud

"Selvom vildtet - for eksempel rådyrene - generelt har det fint i Danmark, har vi de senere år set øget dødelighed blandt hare, ederfugle, sæler og i øjeblikket blandt rådyrene på Fyn. Vi har mistanke om, at nogle af disse problemer kan skyldes sygdomme, og med Center for Vildtsundhed får vi mulighed for at undersøge dødsårsagerne bedre og eventuelt forsøge at få bugt med sygdommene" forklarer Peter Simonsen

Center for Vildtsundhed blev etableret i 2009 og er et tværfagligt og tværinstitutionelt samarbejde mellem DTU, Veterinærinstituttet, AU, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen. Centerets daglige leder er dyrlæge Anne Sofie Hammer, Veterinærinstituttet. Der anvendes knap 10 mio. kr. i de næste 3 år på centeret.

Centeret vil i forbindelse med indsamling af vildtprøver oprette et samarbejde med Danmarks Jægerforbund. Men samarbejdet forventes udvidet med andre organisationer i Danmark og andre forskere der arbejder med vildtsundhed i landene omkring os. Centeret er i øjeblikket i gang med at undersøge den syge bestand af rådyr på Fyn.

Se mere på www.vildtsundhed.dk