Ny folder om Vitsø og Søbygaard præsenteret på velbesøgt indvielse

25-01-2010

Foto: Ann Fuglsang

Næsten 100 Ærøboer var mødt op for at markere tilblivelse af den nye sø Vitsø. Indvielsen fandt sted fredag den 22. januar på en vinterkold, men solrig eftermiddag.

Foto: Søren Strandgaard Skovrider Søren Strandgaard bød velkommen og indledte dermed talerækken. Herefter talte Borgmester Karsten Landro, Ærø Kommune, Anders Skov fra Aage V. Jensen Naturfond og Peder Pedersen fra Søbygaard. Jørgen Albertsen, formand for pumpelaget markerede indvielsen ved at klippe snoren.

Projektleder Ann Fuglsang præsenterede en ny folder for området omkring Vitsø og Søbygaard. Folderen indeholder et kort som viser en ny trampesti og et nyt forløb af Ø-havsstien. Det er dermed muligt at gå hele vejen rundt om søen.

Herefter var der fælles gåtur på Øhavsstien hen til det nye forløb af stien.

For yderligere informationer kontakt projektleder Ann Fuglsang tlf.22 44 50 87