Miljøminister til nye borgmestre: Pas godt på naturen

11-01-2010

Miljøminister Troels Lund Poulsen opfordrer i sit nytårskort landets nyvalgte borgmestre til at bruge 2010 - FN´s internationale biodiversitetsår - til at gøre en særlig indsats for naturen.

Miljøminister Troels Lund Poulsen opfordrer i sit nytårskort landets nyvalgte borgmestre til at bruge 2010 - FN´s internationale biodiversitetsår - til at gøre en særlig indsats for naturen.

Billeder af moser, heder, enge og overdrev pryder kortet. Det er nemlig her, mange af Danmarks sårbare planter og dyr holder til, og kommunerne derfor skal sætte ind, hvis tabet af biodiversitet – naturens mangfoldighed – skal stoppes. Se kortet (pdf, 3 mb)

Kommunerne har ansvaret for at passe på de ca. ni procent af Danmarks areal, som er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Det gør kommunerne til en helt central aktør på naturområdet.

Der er det senest år blevet rejst tvivl om, hvorvidt kommunerne magter den opgave, de har fået siden kommunalreformen i forhold til registreringen af den såkaldte paragraf-tre-natur. Derfor indkaldte miljøministeren både Kommunernes Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening til et møde i den forgangne uge, hvor fakta om registreringen og eventuelle tiltag blev diskuteret.

By- og Landskabsstyrelsen har gennem det seneste år udvidet og forbedret informationsmaterialet om den natur, der er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Der vil fortsat blive udviklet på dette materiale i 2010.

Staten og kommunerne skal også i fremtiden have et tæt samarbejde om naturen.  Som en del af samarbejdet har staten og 32 kommuner bl.a. skrevet under på en Countdown 2010-erklæring om at arbejde for at stoppe tabet af biodiversitet i 2010. Kommunerne bidrager konkret ved at gennemføre mindst tre projekter, der forbedrer forholdene for den biologiske mangfoldighed.

Yderligere oplysninger:
Sten Asbirk, biolog, By- og Landskabsstyrelsen, Natur, 72 54 48 67