Odder midt i Silkeborg

08-01-2010

Odder. Foto: Aksel Bo Madsen, DMU Lige nu er det muligt at se odder midt inde i Silkeborg by. Odderen holder til omkring Slotsholmen i Silkeborg Langsø hvor Gudenåen løber ud i søen.

Det er meget sjældent at man får lejlighed til at se en odder i det fri fordi den er nataktiv og meget sky og om dagen opholder sig under buske og grene eller i sin hule. "Jeg havde aldrig set en odder før og blev meget overrasket da jeg ud af vinduet i min bil kunne se en odder plaske rundt i det isfrie vand omkring Slotsholmen midt inde i Silkeborg by ved højlys dag" siger biolog Rune Hauskov Kristiansen fra Skov- og Naturstyrelsen – Søhøjlandet.

Der er en generel tendens til at når frosten og vinteren for alvor sætter ind med sne og is så rykker de vilde dyr ofte tættere på menneskene. "Fuglene flokkes omkring foderbrættet, ræven tømmer hønsehuset og rådyrene lister omkring i haven for at snuppe de sidste grønkål" siger Rune Hauskov Kristiansen og fortsætter " at det skyldes at dyrene er nødt til at gå på kompromis med deres instinkter der siger at mennesker er farlige, for at undgå den pinefulde sultedød ".

Om sult også er grunden til at odderen er har inddraget de lyse dagtimer til fødesøgning er uvist men meget sandsynligt. "Det er et meget almindeligt fænomen at nataktive dyr må inddrage de lyse dagtimer så de er i stand til at finde føde nok for at kunne overleve" siger Rune Hauskov Kristiansen.

Odder. Foto: Colorbox Odderen hører til blandt landets største rovpattedyr. Hannen kan blive op til 130 cm lang og veje op til 13 kg, mens hunnen er noget mindre. Halen udgør godt 1/3 af totallængden. Odderen er tilpasset et liv i vand, med en langstrakt strømlinet krop med korte ben og svømmehud mellem tæerne.

Odderen lever mest af fisk, krebsdyr, padder, krybdyr, æg, fugle og insekter og foretrækker uforstyrrede vandløb eller afsides beliggende næringsrige søer og fjorde som sit levested. Karakteristisk for disse områder er, at der som regel er tæt beplantning langs bredderne i form af rørskove, overhængende gamle træer eller kratbevoksninger.

Bestanden af odder er i fremgang efter totalfredning og brug af faunapassager og stopriste i ruser. Den har gennem de seneste 20 år bredt sig til det meste af Jylland. Bestanden er i samme periode steget fra ca. 200 individer til over 1000.