Plan-hjemmeside lever videre

21-01-2010

Selvom Plan09 projektet lukker, bliver der fortsat nem adgang til den omfattende viden om kommunal planlægning, som er opbygget i dets levetid.

Selvom Plan09 projektet lukker, bliver der fortsat nem adgang til den omfattende viden om kommunal planlægning, som er opbygget i dets levetid.

By- og Landskabsstyrelsen vil fremover linke til Plan09’s hjemmeside, der i de kommende år er at finde på Dansk Byplanlaboratoriums hjemmeside på adressen: http://www.byplanlab.dk/plan09

Byplanlaboratoriet vil bl.a. inddrage Plan09-eksemplerne i sit arbejde og fremhæve det i relevante sammenhænge, så erfaringerne fortsat formidles og anvendes.

”Mange har spurgt, hvad der vil ske med hjemmesiden når Plan09 stopper. Derfor er det fint, at Byplanlaboratoriet tager over, når Plan09 stopper. Aftalen sikrer, at alle de kommunale erfaringer, der er opsamlet undervejs i Plan09’s levetid fortsat er tilgængelige,” siger afgående sekretariatsleder Svend Erik Rolandsen fra Plan09.

Plan09s hjemmeside har i sin levetid haft cirka 3.000 individuelle brugere om måneden fortrinsvis i form af kommunale planlæggere, konsulenter, studerende mv.

På hjemmesiden kan man bl.a. finde Hedensted Kommunes eksempelprojekt, der viser, hvordan planlægning kan bidrage til at forebygge, at grundejere bliver oversvømmet på grund af øget nedbør i forbindelse med klimaforandringer. I alt 27 kommunale eksempelprojekter er tilgængelige på hjemmesiden.

Plan09 blev oprettet i 2006 for at hjælpe kommunerne med at udvikle planlægningen i forlængelse af kommunalreformen. Plan09 blev til som et partnerskab mellem Realdania og Miljøministeriet.

Yderligere oplysninger:
Svend Erik Rolandsen, sekretariatsleder, Plan09, 72 54 47 40