Væsentlig flere ansøgninger til bæredygtig skovdrift

19-01-2010

Væsentlig flere ansøgninger til bæredygtig skovdrift

Der er kommet væsentlig flere ansøgninger til bæredygtig skovdrift i 2009 – ansøgningsrunden gav anledning til intet mindre end 1124 ansøgninger, hvilket er en stigning på 58 % i forhold til 2008!

Dette er væsentligt mere end hvad der kan imødekommes inden for finanslovens rammer. Ansøgningerne er prioriteret ud fra de kriterier, der står beskrevet i gældende vejledninger til bæredygtig skovdrift.

I oversigten nedenfor er prioriteringskriterierne samlet beskrevet.

Der sendes afslag ud i løbet af januar 2010.


Prioritering 1 2 3 4
Grøn Driftsplan


Fredsskov


Alle tilvalgsmoduler (+B+C+D)
Grøn driftsplan - 2 tilvalgsmoduler Grøn driftsplan - 1 tilvalgsmodul
Friluftsliv

Opfølgning på grøn driftsplan (modul A & D)

Bynærhed


- -
Særlig drift


Internationalt beskyttede arealer - skovbevoksede, heraf forbedring af levesteder for hasselmus og flagermus (art.12)
Naturmæssig særlig værdifuld skov (skovlovens § 25)
Urørt skov
Opfølgning på grøn driftsplan (modul C)


Foryngelse


Fredsskov


Opfølgning på grøn driftsplan (modul A & B)
Pesticidfri drift


Skærmstilling


Oversigt over prioritering af ansøgninger til bæredygtig skovdrift i 2009. Ansøgninger til de enkelte tilskudsordninger under Bæredygtig Skovdrift der opfylder prioriteringskrav markeret med grøn har fået tilskud i 2009:

• Grøn driftsplan, hvor hele arealet er pålagt fredsskovspligt
• Friluftsliv, der både er en opfølgning på en Grøn Driftsplan og som samtidig er bynær
• Særlig drift, omfatter alle ansøgninger til art. 12 tiltag, §25 og til urørt skov
• Foryngelse, hvor der både er fredsskovspligt og projekt er en opfølgning på grøn driftsplan og gennemføres pesticid frit


Der er kommet væsentlig flere ansøgninger til bæredygtig skovdrift i 2009 – ansøgningsrunden gav anledning til intet mindre end 1124 ansøgninger, hvilket er en stigning på 58 % i forhold til 2008!

Dette er væsentligt mere end hvad der kan imødekommes inden for finanslovens rammer. Ansøgningerne er prioriteret ud fra de kriterier, der står beskrevet i gældende vejledninger til bæredygtig skovdrift.

I oversigten nedenfor er prioriteringskriterierne samlet beskrevet.

Der sendes afslag ud i løbet af januar 2010.

Prioritering

1

2

3

4

Grøn Driftsplan

Fredsskov

Friluftsliv

Opfølgning på grøn driftsplan (modul A & D)

Bynærhed

Særlig drift

International t beskyttede arealer - skovbevoksede , heraf forbedring af levesteder for hasselmus og flagermus (art.12)

Naturmæssig særlig værdifuld skov (skovlovens § 25)

Urørt skov

Foryngelse

Fredsskov

Opfølgning på grøn driftsplan (modul A & B)

Pesticidfri drift

Oversigt over prioritering af ansøgninger til bæredygtig skovdrift i 2009. Ansøgninger til de enkelte tilskudsordninger under Bæredygtig Skovdrift der opfylder prioriteringskravene i skemaet har fået tilskud i 2009:

  • Grøn driftsplan, hvor hele arealet er pålagt fredsskovspligt
  • Friluftsliv, der både er en opfølgning på en Grøn Driftsplan og som samtidig er bynær
  • Særlig drift, omfatter alle ansøgninger til art. 12 tiltag, § 25 og til urørt skov
  • Foryngelse, hvor der både er fredsskovspligt og projekt er en opfølgning på grøn driftsplan og gennemføres pesticid frit