Ridning i Valby Hegn

26-01-2010

Onsdag den 20. januar afholdt Naturstyrelsen – Nordsjælland et brugermøde vedrørende ridemulighederne i Valby Hegn ved Helsinge

Onsdag den 20. januar afholdt Sskov- og Naturstyrelsen Nordsjælland et brugermøde vedrørende ridemulighederne i Valby Hegn ved Helsinge.

Mødet var kommet i stand på baggrund af stor utilfredshed med ridemulighederne i skoven, hvor anlæg af en handicapvenlig sti med ridning forbudt kombineret med en generel dårlig tilstand på ridestinettet har givet rytterne problemer i efteråret 2009.
Medarbejdere fra lokalenheden orienterede om handicapstien og om mulighederne for at imødekomme rytternes ønsker i skoven.
En del af deltagerne på mødet deltog konstruktivt i at kortlægge problemerne ved at indtegne problemsteder samt ønsker for ridestiforløb på udleverede skovkort.
Følgende handlingsplan blev besluttet :
  • Arbejdskortet fra mødet lægges på enhedens hjemmeside på pdf-form - der gøres opmærksom på, at de med lilla indtegnede ridestier er en del af det gamle dårligt vedligeholdte ridestisystem, hvorfor vi ikke kan garantere, at der kan rides på samtlige stier.
  • Lokalenheden kommer inden 1. april med et udkast til et moderniseret ridestisystem i Valby Hegn
  • Brugerne er herefter meget velkomne til at kommentere udkastet - gerne pr. mail.
  • Der planlægges en besigtigelse i skoven (gerne på hesteryg), hvor udkastet diskuteres og afprøves !
  • Lokalenheden har herefter en klar ambition om at udføre projektet i 2010, men vi er nødt til at tage forbehold for økonomien.

Arbejdskortet fra mødet (pdf), hvor de gamle ridestier er indtegnet med lilla.

Til hest på ridestien. Foto: Ole Andersen