Sjaggere endnu en gæst på foderbrættet

22-01-2010

Sjagger. Foto: Kirsten Kaltoft Om vinteren trækker mange fugle til de varme lande for at overvintre. Sjaggeren er en af disse typiske trækfugle, blot er det sådan at for den er Danmark "de varme lande".

Hver vinter kommer flokke af sjaggere til landet de strejfer rundt og finder træer med bær som røn, tjørn og havtorn, og så er der festmåltid. Da sjaggere er ret stridbare både overfor andre fugle og indbyrdes går det aldrig stille af.

Sjaggeren er en nær slægtning til solsorten, og både i bevægelse og adfærd ligner de hinanden. Solsorten er også kendt for at være stridbar på foderbrættet.

I løbet af vinteren opløses sjaggerflokkene og man ser små hold eller enkeltfugle i vinterlandskabet, og der besøger den også ofte foderbrætter i haven. Det er en køn fugl og fødemæssig vil den have det samme som solsorten, og så må man acceptere at den bringer lidt uro.

Nordpå i Skandinavien yngler sjaggere overalt og det kan siges at den afløser solsorten nordud.
I Danmark var sjaggeren tidligere en ren trækfugl, men i dag yngler den også spredt i Danmark. Hvor de er, er der ofte mange for ligesom sjaggere i vintertiden ofte færdes i flokke kan den også i yngletiden godt lide at bo mange sammen i kolonier.

Sjagger. Foto: Kirsten Kaltoft