Nyt fra skovrejsningsområderne

21-01-2010

Masser af nye ting ser dagens lys i skovrejsningsområderne ved Næstved og Nakskov.

Skovene ved Nakskov
I foråret 2009 blev de træer sat, der skal danne rammen for de tre nye skove ved Nakskov: Krogsbølleskoven, Vildmarksskoven og Krukholmskoven. Teglværkskoven, der er den fjerde skov i skovrejsningsprojektet ved Nakskov, blev plantet op gennem 1990’erne, så her er træerne allerede godt på vej til at ligne en ”rigtig” skov.

Etableringen af skovene er nu endelig i sin sidste fase - lige nu er der ved at blive lavet stier, legepladser, kælkebakker, picnicpladser, motionsstier, fiskebroer, primitive lejrpladser og meget andet. Vi regner med at være færdige i løbet af foråret.

Dermed vil vi være færdige med de første 60 hektar af projektet og nu er det bare op til alle at bruge områderne.


Skovene ved Næstved
Etableringen af Even Statsskov er nu ved at gå ind i den afgørende fase, og der vil snart blive lavet en sti gennem området vest for ringvejen, så man kan komme til fods eller på cykel rundt i hele området.

I Vridsløse Statsskov går entreprenørerne i gang med at plante skoven til foråret. I løbet af foråret og sommeren vil alle stierne og friluftsfaciliteterne blive etableret. Der er blandt andet samarbejder i gang med de lokale spejdere og klatrere om etableringen af boulderfaciliteter (lave klatrevægge).

Endelig er planlægningen af Rønnebæk Fælled nu afsluttet og planen er blevet sendt til VVM screening. Planen vil snart være tilgængelig på nettet for kommentarer fra borgerne. Hvis alt går som det skal bliver skoven, stierne og faciliteterne alle sammen etableres til efteråret 2010.

Følg linkene forneden for at se mere om de nye skovområder ved Nakskov og Næstved og deres faciliteter, som de ser ud, når de er færdige.

Krogsbølleskoven
Krukholmskoven
Vildmarksskoven
Teglværksskoven
Vridsløse Statskov
Even Statskov
Rønnebæk Fælled