Nye foldere om vildtreservater i Limfjorden

29-01-2010

Folderen for Dråby Vig Vildtreservat Foldere om 5 vildtreservater i Limfjorden er nu blevet revideret og genudgivet.

De fleste af folderne er oprindeligt udgivet omkring årtusind-skiftet, men er efterhånden blevet uaktuelle, fordi der er sket ændringer i reservatbestemmelserne. Derfor er kort og tekster blevet opdateret.

Folderne prydes alle af Jens Overgaard Christensens smukke fugleakvareller

I forbindelse med revisionen er der også fremstillet nye tavler. Disse vil blive opstilllet i reservaterne i de kommende måneder.

Yderligere et antal reservatfoldere vil blive revideret i den kommende tid.

Du kan bestille folderne i papirform hos Skov - og Naturstyrelsen – Thy , eller du kan downloade dem her: