Vinteren er hård ved rådyrene

30-01-2010

Efter 6 uger med uafbrudt snedække og streng frost, begynder vinteren nu at tære voldsomt på rådyrenes energidepoter og velbefindende.

Skov- og Naturstyrelsen – Vendsyssel har modtaget de første meldinger om faldvildt (fund af døde rådyr vi naturen), og selvom der de seneste døgn har været tø i dagtimerne er forholdene for rådyrene langt fra gunstige. Vi har nu fået en hård skorpe på sneen, som gør det næsten umuligt for dyrene at komme ned til fodret.

Efter 6 uger med uafbrudt snedække og streng frost, begynder vinteren nu at tære voldsomt på rådyrenes energidepoter og velbefindende.

Skov- og Naturstyrelsen – Vendsyssel har modtaget de første meldinger om faldvildt (fund af døde rådyr vi naturen), og selvom der de seneste døgn har været tø i dagtimerne er forholdene for rådyrene langt fra gunstige. Vi har nu fået en hård skorpe på sneen, som gør det næsten umuligt for dyrene at komme ned til fodret.

Mange jægere og lodsejeren spørger efter, hvad de kan fodre rådyrene med, men her skal man være ualmindelig forsigtig. Er dyrene ikke vant til at gå på foderpladser kan et pludseligt foderskift være katastrofalt! Vildtkonsulent Peter Have siger: ”Snedækkede marker og frost har betydet, at rådyrene i længere tid har været på ”smalkost”, og hvis man nu pludselig lægger ren korn eller majs og roer ud til dyrene, går det rigtig galt! Dyrenes fordøjelse kan ikke klare et så voldsomt kostskifte med kraftig og proteinrigt foder i store mængder, og de vil bogstaveligt æde sig ihjel”.

Der er flere tiltag, som kan hjælpe dyrene – ikke kun rådyrene, men også de andre hjorte-arter og harerne.

Peter Have fortsætter: ”Det vil være en stor hjælp til dyrene, hvis man med traktor og et egnet redskab skraber i marker med vintersæd, vinterraps, græs eller brak. Få skorpen brudt og sneen skubbet til side, så dyrene kan komme ned til jordoverfladen og afgrøderne. Skrab langs med skovbryn, læhegn, moser og omkring vildtremiser, så dyrene ikke skal bruge en masse energi på at gå langt fra dækning til føde. Inde i skovene kan man skrabe i lysningerne, på græsklædte spor og på åbne sletter”.

Knopper fra træer og buske er også et yndet og godt foder i strenge vintre. I skov, læhegn og vildtremiser kan man med fordel tynde ud og fælde løvtræer og –buske, hvor dyrene vil æde knopper og kviste.

Har man rundballer med græs fra et sent slet, vil dyrene også sige tak, men husk at fjerne plastik og snore, så dyrene ikke bliver viklet ind i efterladenskaber.

Yderligere oplysninger: Peter Have, 21618303