Aftentur i Vestskoven 12. august

05-07-2010

Skov- og Naturstyrelsen og Høje Taastrup Kommune inviterer til aftentur i Vestskoven. Det er stadig sommer, og det bliver en meget smuk tur.

I 2007 blev 7 mindre søer i Vestskoven renset op, og der blevet fældet træer og buske omkring dem. Vi skal se på, hvordan 2 af søerne har udviklet sig. Der vil blive fortalt om arbejdet med dem og livet i søerne, både med hensyn til dyr, planter og insekter.

Vi går også forbi St. Vejleådal. Her skal vi høre om Vikingelandsbyens planer om at opføre en træbro tværs over ådalen. Så har Naturstyrelsen netop omlagt foldene i ådalen. Det skal vi høre om og om de forbedrede muligheder for naturpleje ved afgræsning. Ved Dyssekilde vil der blive fortalt om kildens fremkomst og arkæologiske udgravninger.

Turen er på ca. 5 km. Det er torsdag d 12. august. Den starter kl. 18.30 og slutter kl. ca. 21.30. Turen udgår og slutter ved P-pladsen på Kroppedals Allé

Guider på turen er biolog Henriette Voigt, biolog Stephan Springborg og skovfoged Jens Nielsen, tlf. 21219702. Alle er velkomne. Turen er gratis. Tilmelding ikke nødvendig.