Fra 18 til 139 bævere

23-07-2010

Bæverne har det godt i Danmark, det viser DMUs optælling ti år efter udsættelsen. De 18 bævere, som blev udsat i 1999 var i 2009 blevet til 139 bævere.

Foto: Jan Skriver

Bæverne har det godt i Danmark, det viser DMUs optælling ti år efter udsættelsen. De 18 bævere, som blev udsat ved Klosterheden i Vestjylland i 1999, var i 2009 blevet til 139 bævere.

Øget biodiversitet

Foto: Jan Skriver Bæveren skaber en variation og uforudsigelighed, som vi mennesker ikke kan skabe selv ved den bedste naturpleje. Fugtige skovpletter, små søer, dødt ved i skov og vådområder og lysninger i de tætte pilekrat er eksempler på, hvad bæveren kan give vores natur tilbage. Dette er levesteder, der ofte er en mangelvare i vores danske natur og levesteder for mange af vores truede plante- og dyrearter. Det er først og fremmest på grund af bæverens positive indflydelse på vores natur, at bæveren er genindført i Danmark efter mange år i eksil.

De våde områder, bæverne har skabt omkring Klosterheden, tiltrækker fx spidssnudet frø, butsnudet frø og skrubtudser. Den seneste optælling fra DMU viser, at den spidsnudede frø har bredt sig særlig kraftigt i området. Også en del flagermusearter er blevet observeret i bævernes lille oase. Både vandflagermus, troldflagermus, brunflagermus og sydflagermus strejfer nu omkring ved Klosterheden, men også enkelte dværgflagermus har nærmet sig heden i det vestlige Jylland, hvor den ellers kun er en sjælden gæst.

Foto: Jan Skriver Stor interesse

Skovens publikum er meget interesserede i at se bæverne og deres bosteder, og hvert år kommer mange tusind danskere på besøg for at se nærmere på det særlige dyr og dets virkning på naturen - både på faglige ekskursioner og oplevelsesture. I 2009 Tog Skov- og Naturstyrelsen – Vestjylland omkring 3800 mennesker ud på ca. 100 guidede ture til områder med bæverbosteder.

Hele sommeren har Skov- og Naturstyrelsen – Vestjylland arrangeret bæverture en gang om ugen. For en 50'er pr. voksen og ingenting for børn under 12 kan vestjyder og tilrejsende turister få halvanden time i "Bæverland". Næste tur er onsdag den 28. juli.