To havørne døde af forgiftning: Sagen meldt til politiet

20-07-2010

I den seneste måned har der været en del medieomtale af to havørne, der et blevet fundet døde på øen Leammer i Odense Fjord. Her havde et havørnepar – for første gang i 100 år – ynglet.

Det viser sig nu, at de to dødfundne fugle – en voksen og en næsten flyvefærdig unge – har mistet livet pga. forgiftning med stoffet carbofuran, som er forbudt i Danmark.

I foråret var der stor begejstring, da der for første gang i 100 år kom der ynglende havørne ved Odense Fjord. Men nu er de borte. To af fuglene – en voksen han og en næsten flyvefærdig unge - blev fundet døde på øen Leammer i Odense Fjord for en måneds tid siden.

Det viser sig nu, at de to dødfundne ørne – har mistet livet pga. forgiftning med stoffet carbofuran. Dette stof er forbudt i Danmark.

Det fremgår af en laboratorie-undersøgelse, som DTU Veterinærinstituttet har udarbejdet for Naturstyrelsen. Ifølge undersøgelsen er havørnene døde, fordi de havde ædt en forgiftet fugl (formodentlig en due eller en hønsefugl).

Det fremgår desuden, at der er tale om så store mængder gift i den pågældende fugl, at den sandsynligvis er blevet påført forgiftningen bevidst.

Skov- og Naturstyrelsen har nu anmeldt sagen til poltitiet v. Fyns Politi.

”Vi håber bl.a., at politiet kan finde frem til et svar på, om den forgiftede fugl bevidst kan være lagt ud netop med det formål, at havørnene – eller andre rovfugle - skulle æde den. Dermed ikke være sagt, at det vitterligt hænger sådan sammen. Det må politiets efterforskning vise", siger sagsbehandler og biolog Erling Krabbe fra Skov- og Naturstyrelsen og tilføjer:

"Grunden til, at vi har meldt sagen til politiet er, at alle rovfugle er totalfredede. Det er ligeledes forbudt at forgifte fugle fra den danske natur, uanset arten” , forklarer sagsbehandler og biolog Erling Krabbe fra Naturstyrelsen.

Havørnen er Nordeuropas største rovfugl. I midten af 1800-tallet var den udbredt i det meste af Danmark, men i 1911 forsvandt den som ynglefugl i landet. Havørn genindvandrede til Danmark i 1995

Der er tale om en af Danmarks sjældneste rovfugle. Den samlede bestand vurderes at være ca. 32 par.