Den røde glente yngler i Midtjylland

20-07-2010

Den danske bestand af den smukke røde glente med den karakteristiske kløftede hale og et vingefang på over halvanden meter er i hastig fremgang. Den er nu også nået til den jyske højderyg, hvor ornitologerne i år rapporterer om mindst 2 par.

glenteunge i reden

Begge par yngler indenfor Skov- og Naturstyrelsen – Midtjyllands geografi.

Læs mere om de sjældne fugle i pressemeddelelse