Ny plan mod rotter

12-07-2010

De danske rotter kan godt begynde at kravle i rotteskjul. Med miljøministerens nye rotteplan bliver jagten på de små skadedyr intensiveret og moderniseret i landets 98 kommuner. Blandt de mange nye tiltag er en 24-timers anmeldeordning online, bedre uddannelse af rottefængere og ændring af reglerne for rottetilsyn.

De danske rotter kan godt begynde at kravle i rotteskjul. Med miljøministerens nye rotteplan bliver jagten på de små skadedyr intensiveret og moderniseret i landets 98 kommuner. Blandt de mange nye tiltag er en 24-timers anmeldeordning online, bedre uddannelse af rottefængere og ændring af reglerne for rottetilsyn. Med de nye regler vil kommunerne få frigjort et to-cifret millionbeløb til at målrette indsatsen f.eks. dér, hvor rotteplagen er størst lokalt eller til forebyggelse af rotters resistens overfor gift. Se rottehandlingplanen her (pdf)

Det er kommunerne, der står for rottebekæmpelsen i Danmark. I 2009 modtog kommunerne 137.141 rotteanmeldelser fra borgere, erhvervsdrivende, myndigheder og andre. Det var et fald fra 2008, hvor tallet toppede med 173.846 anmeldelser. Men igennem de seneste to årtier har der generelt været tale om en klar stigning i antallet af anmeldelser.

Den nye rotteplan indeholder mange nye tiltag. Her er de otte væsentligste:

• Borgerne får nu mulighed for at anmelde rotter 24 timer i døgnet. Digitale meldesystemer giver mulighed for et hurtigt overblik over, hvor der er rotteproblemer i et konkret område.

• Ændring af tilsynsregler på ejendomme i landzonerne, så det kommunale eftersyn fokuseres på ejendomme med rotteproblemer. I dag skal alle ejendomme besøges uanset rottetilstand.

• Alle rottefængere skal autoriseres og bestå den statslige rotteeksamen.

• Alle kommuner skal udarbejde en handlingsplan for rotteområdet.

• For at modvirke rotters resistens vil kommuner fremover kunne påbyde private bekæmpelsesfirmaer at anvende den svageste rottegift først.

• Tilsynet med private bekæmpelsesfirmaer skærpes.

• Information og vejledning til borgere og professionelle styrkes. Der vil komme fokus på vedligeholdelse, forebyggelse mod rotte-relaterede sygdomme, og hvordan man kan undgå resistens overfor gift.

• Erfaringer fra forsøg med rottespærrer vil blive vurderet, når resultater foreligger

I 2008 brugte de danske kommuner cirka 80 millioner kroner årligt på rottebekæmpelse. Med de nye regler for ændret tilsyn i landzoner anslås det, at op mod en tredjedel af det beløb vil blive frigjort til nye indsatser på rotteområdet.

Planens initiativer er blevet til på baggrund af et samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) og Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA).

Den nye rotteplan er i høring frem til den 6. september 2010.

Yderligere oplysninger:
Thomas Bruun Jessen, kontorchef, By- og Landskabsstyrelsen, Vand, 72 54 48 91