Ny støtteordning til friluftsfaciliteter

12-07-2010

Den 5. juli trådte en ny støtteordning til friluftsfaciliteter i kraft.

Den 5. juli 2010 trådte en ny støtteordning til friluftsfaciliteter i kraft. Der er afsat fire mio. kroner årligt i perioden 2010-2015 til formidling af fortidsminder og fredede områder.

Ordningen administreres af Naturstyrelsen i samarbejde med FødevareErhverv.

Læs mere på