Indvielse af Uldum Kær den 2. juli

02-07-2010

Skatteminister Troels Lund Poulsen og Borgmester Kirsten Terkilsen m.fl. indvier et stort naturprojekt ved Gudenåen

En detalje fra det nye "dobbelte" fugletårn, hvor de 3 hovedprojektmedarbejdere ses: Michal Laursen, Hans Jørgen Hvideland og Knud Erik Hesselbjerg (nærmest, men næsten skjult). SNS foto

Den 2.juli 2010 kl.14 er det tid til en fejring i Uldum Kær.  Det er på det tidspunkt, hvor vi indvier det store naturprojekt "Nyt liv i Uldum Kær".  Der er ved indvielsen taler af skatteminister og tidl. miljøminister Troels Lund Poulsen (V), Borgmester Kirsten Terkilsen (V), Hedensted, formanden for LAG Hedensted Bent Sørensen og kærudvalgets formand Karl Christiansen.

Det er et af de såkaldte "miljømilliardprojekter" som Regeringen satte i gang i 2007 for at gøre en særlig indsats for vand- og naturmiljøet. Et af formålene var at forbedre miljøforholdene i de indre danske farvande. Det gav anledning til en massiv indsats i en række oplande til de indre farvande. Herunder også i Uldum Kær, der græsser op til Gudenåen ved Tørring-Uldum.

Til projektet blev der i første omgang bevilget ca. 8,5 millioner kroner fra staten v. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Bevillingen blev senere opskrevet en smule, og undervejs blev især den del, der vedrører information og friluftsliv væsentlig beriget med en bevilling fra LAG-Hedensted, der kan uddele landdistriktsmidler i området.
Så ialt er der tale om et projekt på 10 mill. kr.

Projektet er forestået af en styregruppe med skovrider Ole Livbjerg Klitgaard som formand og med deltagelse fra Hedensted kommune og fra det såkaldte "Kærudvalg" der repræsenterer lodsejerinteresserne.

Projektledelsen er blevet varetaget af forstfuldmægtig Knud Erik Hesselbjerg fra Skov- og Naturstyrelsen og 2 medarbejdere fra Hedensted kommune: Hans Jørgen Hvideland og Michael Laursen. Det 2 sidstnævnte har været hyret til at forestå projektrådgivning, herunder lodsejerforhandlinger mv.

For at kvalitetssikre det faglige indhold og for at skabe medejerskab er der knyttet en følgegruppe til arbejdet. Følgegruppen har været stor med mere end 20 personer fra lokalråd, foreninger og institutioner.

"Det har været en fornøjelse at have ansvaret for Uldum Kær projektets realisering siden 2007. Samarbejdet med kommunen og de tilknyttede rådgivere har været forbilledligt. Fremdriften og engagementet i styregruppen har være god og aktiv. Ikke mindst tak til kærudvalgets repræsentant Karl Christiansen, som har været et kritisk konstruktivt talerør for lodsejerne.  Følgegruppens arbejde har været en helt særlig oplevelse. Denne gruppes bidrag til processen har været afgørende for fremdrift, kvalitet og ejerskab" udtaler Ole Klitgaard forud for indvielsesdagen.

Der er også grund til at takke den gruppe af entreprenører, der har udført opgaverne i kæret - ofte under meget vanskelige forhold.

Indvielsen begynder kl.14 på Uldum Kærvej ved fugletårnet.  Der vil i dagens anledning blive etableret ensretning, så der kan parkeres i vejsiden. Kom gerne på cykler.

Program Uldum Kær (2).doc

Fakta og resultater i Uldum Kær projektet

Links til omtale og billeder fra projektperioden

Folder for Uldum Kær området, juni 2010

Henvendelse kan ske til

skovrider Ole Livbjerg Klitgaard, Skov- og Naturstyrelsen, mobil 20 46 48 98 eller mail

Forstfuldmægtig, projektleder Knud Erik Hesselbjerg, Skov- og Naturstyrelsen, mobil 40 28 05 63 mail