Miljøministre tager ansvar for miljøet i Arktis

11-06-2010

De arktiske miljøministre har givet hinanden håndslag på, at det sårbare havmiljø i Arktis skal beskyttes mod den øgede skibsfart og råstofudvinding, som stiger i takt med, at hav-isen smelter.

De arktiske miljøministre har givet hinanden håndslag på, at det sårbare havmiljø i Arktis skal beskyttes mod den øgede skibsfart og råstofudvinding, som stiger i takt med, at hav-isen smelter. Landene vil nu sætte øget fokus på arbejdet med at identificere de sårbare marine områder i Arktis, som er truet af den øgede aktivitet.

Det er et af de resultater, som miljøminister Karen Ellemann vender hjem med efter at have været vært ved et møde for sine arktiske ministerkollegaer i Ilulissat, Grønland, i dagene 8.-11. juni.

På mødet drøftede miljøministrene bl.a. erfaringerne fra Østersøen, hvor de ni stater i HELCOM-samarbejdet i fællesskab har udpeget Østersøen som et særligt følsomt område.

Det uformelle arktiske miljøministermøde er det første af sin art. Initiativet sker i forbindelse med Danmarks formandskab for Arktisk Råd fra april 2009 til maj 2011.

Læs mere om havmiljø på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger:
Kjeld Frank Jørgensen, cand. scient., By- og Landskabsstyrelsen, Natur, 72 54 48 65