Nyt informationsmateriale om bedre beskyttelse af truede arters yngle- og rasteområder

09-06-2010

Der udgives i dag to hæfter vedrørende bestyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder.

Stendiger er levesteder for mange planter og dyr. Der udgives i dag to hæfter vedrørende bestyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder. Informationsmaterialet skal gøre det nemmere for skovejere og landmænd at forvalte deres arealer på en måde, der bedst muligt sikrer beskyttelsen af yngle- og rastestederne for de såkaldte bilag IV-arter.

Læs mere om artikel 12 .

Download God praksis for skovarealer med flagermus (pdf; 0,5 Mb)

Download Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder (pdf; 5,3 Mb)