Regulering af ringduer og grågæs Tårnby og Dragør Kommuner

07-06-2010

Skov- og Naturstyrelsen har netop udsendt en ny bekendtgørelse i høring, der giver tilladlese til regulering af ringduer i august, september og oktober, samt grågæs i januar og februar. Bekendtgørelsen gælder kun Tårnby og Dragør kommuner, undtaget øen Saltholm og Amager vildtreservat. Det er Københavns Lufthavne A/S der har søgt Skov- og Naturstyrelsen og tilladelsen, da man i lufthavnen i Kastrup har oplevet et stigende antal kollisioner med ringduer og fly, i takt med at jagttiden på ringduer er blevet begrænset.

I de seneste vintre er antallet af rastende grågæs på markerne steget markant, hvilket har vagt bekymring hos de ansvarlige i Københavns Lufthavne A/S. Kollisioner mellem fly og gæs kan være meget fatale, hvilket episode i januar 2009 i New York klart viste.

Udkast til bekendtgørelse.pdf

Bilag 1 jagtbekendtgoerelse.jpg