Bevægelse i alle planer

24-06-2010

By- og Landskabsstyrelsen og Lokale- og Anlægsfonden er gået sammen om projektet ”Bevægelse i alle planer”, der sætter fokus på at fremme motion og bevægelse gennem kommunernes fysiske planlægning af byen.

By- og Landskabsstyrelsen og Lokale- og Anlægsfonden er gået sammen om projektet ”Bevægelse i alle planer”, der sætter fokus på at fremme motion og bevægelse gennem kommunernes fysiske planlægning af byen. Projektet er aktuelt for alle byer uanset størrelse.

I efteråret 2010 indbydes alle landets kommuner til at deltage i projektet ”Bevægelse i alle planer”. To til fem kommuner bliver derefter udvalgt til eksempelkommuner, som får økonomisk støtte og rådgivning til at arbejde målrettet med idræt og bevægelse i byernes planlægning. Det er ambitionen, at de udvalgte kommuner kommer så langt med at integrere idræt og bevægelse i byernes rum, at de kan fungere som gode eksempler, som andre kommuner kan blive inspireret af.

De udvalgte kommuner skal udforme en bevægelsespolitik, der sikrer, at motion og bevægelse tænkes ind i planer og konkrete projekter fra start og på tværs af forvaltningerne. Bevægelsespolitikken kan fx indeholde principper for, hvordan stier til cyklister og skatere kan forbinde bydele, hvordan gamle industrigrunde kan revitaliseres til forskellige former for fysisk aktivitet – eller det kan være forbedrede forhold for dem, der stiller særlige krav til byens indretning, fx blinde, gangbesværede og børn.

Kommunerne vil få økonomisk støtte og mulighed for faglig sparring af projektets følgegruppe, der blandt andet tæller Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Sund By Netværket og Kommunernes Landsforening.

Planlægning er vigtig for mere bevægelse i byen
Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for den forebyggende sundhed, og det giver et godt udgangspunkt for at bruge den fysiske planlægning af byen til at skabe gode vilkår for mere bevægelse.

Holger Bisgaard, kontorchef i By- og Landskabsstyrelsen, siger om projektet:

”Ved at planlægge byerne, så det er nemt at finde plads til nye motionsformer og samtidig give folk mulighed for nemt og trygt at bevæge sig i byen, kan kommunerne bidrage til at forbedre folkesundheden. Det er mange kommuner allerede godt i gang med, og det arbejde vil vi gerne understøtte med dette arbejde.”

Men det handler ikke kun om sundhed, det handler i høj grad om at gøre byens rum til sjove, spændende og tiltrækkende steder til aktivt ophold.

Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden, siger om projektet:

”Planlægning af byens rum kan skabe steder og forløb i byen, der appellerer til aktiv leg og idræt for både børn og voksne. Ved at arbejde strategisk med den fysiske planlægning af byen kan kommunerne koordinere enkeltstående initiativer og dermed sikre sammenhængende bevægelsesforløb, der gør byen til et sjovere sted.”

Yderligere oplysninger
Charlotte N. Wernersen, projektleder, By- og Landskabsstyrelsen, 7254 4741
Per Schulze, planchef, Lokale- og Anlægsfonden, 3283 0351