Naturpleje på Blomsternes dag

22-06-2010

På blomsternes dag d. 20 juni havde Skov- og Naturstyrelsen – Kronjylland to ture med blomster, naturpleje og solskin

Blomsternes Dag, d. 20. juni, fejrede Skov- og Naturstyrelsen – Kronjylland med to ture, hvor der var lejlighed til at se blomster og høre om hvordan naturen plejes på statens arealer.

Praktisk naturpleje: Engen ved Nørreå slås med le

Gæsterne havde mulighed for selv at svinge leen og gjorde det ivrigt. Foto Jan Højland

Øst for Randers, på engene ved Nørråen blev der slået med le.

For at engen ikke skal gro til er det nødvendigt at tage høslet. Sidste år slog en flok frivillige et stykke med le. I år gik turen ud til engene for at se blomsterne på engen og derefter for at slå endnu et stykke.

Bagefter var der sandwiches til dem, der havde givet en hånd med på dagen.

Den anden tur foregik sydøst for Hadsund i Ajstrup Krat. Det var en rigtig udforskningstur over overdrev, gennem græsningsskov ned til eng og strandkant. Hele arealet bliver plejet med græsning, og der var god lejlighed til at hilse på de lokale naturplejere, køerne.

Køer plejer græsningsskoven. Foto Erling Pedersen.

Trævlekrone. Foto Erling Pedersen Undervejs så gruppen op mod 60 plantearter blandt andet den smukke lilla engblomst trævlekrone.

En svamp i skovbunden. Foto Erling Pedersen Naturen bød også på ægte udfordringer da den våde askemose skulle krydses, men det lykkedes at få alle med. På den anden side ventede et svampefund. Svampen på billedet er enten en art af bægersvamp eller foldhat, men det var ikke muligt at bestemme nærmere.

Belønningen ovenpå strabadserne var solskinnet og blomsterfloret i engen ved stranden. Efter at have nydt den smukke udsigt over Mariager Fjord gik turen hjem igen, trætte og mange indtryk rigere.

Gæsterne studerer blomsterne på engen. Foto Erling Pedersen.

Blomsternes Dag arrangeres af de botaniske foreninger i Norden og fejres både i Danmark, Norge, Sverige, på Island og i Finland.

Hvis du vil vide mere: