Døgnflue i fremgang

16-06-2010

Danmarks største døgnflue – majfluen – vinder frem flere steder i Nordjylland. Det er tegn på, at vandløbene er blevet renere, fordi majfluen er meget sart overfor forurening.

Majflue på en finger. Foto: Marcel Karssies
Majflue. Foto: Marcel Karssies

Danmarks største døgnflue – majfluen – vinder frem flere steder i Nordjylland. Det er tegn på, at vandløbene er blevet renere, fordi majfluen er meget sart overfor forurening.

Majfluens fremgang er dokumentet af By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Aalborg, der overvåger naturen i regionen.

Netop nu i juni måned er der gode muligheder for at opleve de ret sjældne majfluer, når de på lune sommeraftener flyver over en række vandløb i regionen, bl.a. Sæby Å og Gerå ved Kattegat og Sønderup Å og Lindenborg Å ved Limfjorden.

”Fremgangen for majfluen viser, at det virker, når vi gør en indsats mod forurening. Det er godt for majfluen, og alle de andre planter og dyr, som er afhængige af et rent vandmiljø,” siger biolog Hans Heidemann Lassen, biolog, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Aalborg

Biologer følger majfluens udbredelse med særlig interesse, fordi den er en såkaldt nøgleart, der bruges til at beskrive kvaliteten af danske vandløb. Trives majfluen er det et godt tegn for vandløbet, fordi insektet stiller forholdsvis høje krav til iltindholdet i vandet, og derfor ikke kan klare sig i vandløb, der er forurenet med næringsstoffer fra bl.a. landbruget.

Et dyr med to liv
Majfluen har to livsstadier. Et flerårigt nymfestadie i vandløbene og et kortvarigt voksenstadie som flyvende insekt. I nymfestadiet lever majfluen nedgravet i den øverste del af vandløbsbunden. Den foretrækker sandbund med et indhold af planterester under nedbrydning, som den ernærer sig af. Den er derfor afhængig af, at forholdsvis iltrigt vand trænger ned i vandløbsbunden.

Majfluen tilhører familien af døgnfluer, der rummer knap 40 danske arter. Familien har fået sit navn, fordi dyrenes voksne liv kun varer ganske få timer eller døgn, som de bruger på at formere sig og lægge æg, hvorefter de dør. Den danske majflue har lånt sit navn fra det engelske mayfly, der henviser til, at de voksne insekter sværmer i maj måned i England, altså er cirka en måned tidligere end i Danmark.

Oplev majfluen: Bedste muligheder for at se majfluen er ved Sæby Å, Voer Å og Gerå ved Kattegat og Sønderup Å og Lindenborg Å ved Limfjorden.  Der er også mindre bestande i bl.a. Klostergrøften, Liver Å og nedre dele af Uggerby Å-systemet ved Skagerrak og til Gåser Å, Skibsted Å, Binderup Å og øvre dele af Halkær Å ved Limfjorden.

Yderligere oplysninger:
Hans Heidemann Lassen, biolog, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Aalborg, 72 54 86 01