Ny plan for Viborg Plantage

21-06-2010

Flere vinkler på skovdriften - det er essensen i forslaget til den nye Driftsplan for Skov- og  Naturstyrelsen – Kronjylland.

Præsentationen af driftsplanforslaget er bl.a. fordelt på tre offentlige ture, hvor medarbejdere fra enheden vil vise skovene frem og fortælle om nogle af de ændringer, der kommer til at ske i den kommende periode. Sidste tur af de tre finder sted i;

Viborg Plantage - tirsdag den 29. juni, kl. 19. til 21
Vi mødes ved p-pladsen midt på Krathusvej, syd for Krathusvej 1, 8800 Viborg


Hvor i skoven findes de sjældne planter, der kræver særlig beskyttelse? Hvordan skal vi pleje arealer med hede? Hvilke hensyn skal vi tage til gravhøjene? Hvor meget træ kan vi fælde, uden at det går ud over skoven? Hvordan kan vi skabe nogen spændende friluftsmuligheder? Det er alt sammen spørgsmål, som Skov- og Naturstyrelsen søger at besvare i driftsplanerne.
Der er mange værdier og interesser knyttet til Skov- og Naturstyrelsens skove og naturarealer. Derfor er det vigtigt, at der foretages en planlægning og afvejning mellem de forskellige interesser.
Driften af skov og natur er samtidig meget langsigtet. Når vi fælder træer og planter nye, træffer vi valg, der kan have betydning flere hundrede år frem i tiden. Af denne grund må driften af arealerne også ske på baggrund af en detaljeret planlægning.
Skov- og Naturstyrelsen laver langsigtede driftsplaner for alle sine arealer. Planerne bliver udarbejdet for hvert enkelt skovenhed og gælder for perioder på 15 år ad gangen. Når der skal laves en ny driftsplan inviterer Naturstyrelsen en række myndigheder og organisationer og skovens brugere til at komme med bidrag til planen.
”Normalt vil de fleste besøgende og brugere af vore skove ikke have mange bemærkninger til driften. Men når der sker ændringer – så er der altid nogen som reagerer. Mange synes at det ser forkert ud eller også så er ændringerne bare noget de usagt har gået og ønsket sig. Reaktionerne kan spænde vidt. Vi har senest oplevet dette ved rydningerne i henholdsvis Dollerup og i Mols Bjerge, hvor vi har fået en del kritik, men heldigvis også rigtig mange positive tilbagemeldinger”, siger skovrider Uffe Laursen fra Skov- og Naturstyrelsen – Kronjylland.

Planforslaget er i forsommeren 2010 sendt i offentlig høring til kommentering.

Få mere at vide:
• Besøg hjemmesiden: http://www.skovognatur.dk/Skov/Statsskovene/Drift/Driftsplan/
• Læs mere om mødested og beskrivelse af turen på hjemmesiden: http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Kronjylland/

Kontaktinfo:
• Forstfuldmægtig Hans Hoyer, Skov- og Naturstyrelsen – Kronjylland, mobil: 24 69 38 03, mail:

Den tidligere lergrav midt i plantagen