Flere grønne oplevelser i byerne

24-06-2010

Byerne skal have flere sammenhængende grønne områder - også der hvor den er tæt. Det vil øge trivslen for byboerne, samtidig med at byerne bliver bedre rustet til at modstå et varmere og vådere klima.

Byerne skal have flere sammenhængende grønne områder - også der hvor den er tæt. Det vil øge trivslen for byboerne, samtidig med at byerne bliver bedre rustet til at modstå et varmere og vådere klima.
Derfor inviterer By- og Landskabsstyrelsen og Friluftsrådet landets kommuner til at deltage i et projektforløb med fokus på grønne oplevelser i udvalgte byer. Ansøgningsfristen er 9. september. Senest 1. oktober udvælges op til fem kommuner til at deltage. Link til vejledning om ansøgning
Projektet skal bl.a. være med til at udvikle redskaber til forskellige typer af grønne indslag i byen, som kommunerne kan bruge, hvis de ønsker at fremme borgernes mulighed for at dyrke motion, opleve naturen, eller hvis man vil fremme biodiversiteten i byen.

Yderligere oplysninger:
Lone Jansson Ververs, arkitekt, By- og Landskabsstyrelsen, Byer, 72 54 47 44