Officiel beslutning: Finhvalen i Vejle får lov at dø en naturlig død

17-06-2010

Skov- og Naturstyrelsen har - på baggrund af rådgivning fra Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum og Fiskeri- og Søfartsmuseet - besluttet, at den strandede finhval i Vejle Fjord får lov at dø en naturlig død. Hvalen vil med andre ord IKKE blive aflivet.

Skov- og Naturstyrelsen har - på baggrund af rådgivning fra Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum, Fiskeri- og Søfartsmuseet samt DTU Veterinærinstituttet - besluttet, at den strandede finhval i Vejle Fjord får lov at dø en naturlig død.

Hvalen vil med andre ord IKKE blive aflivet.

”Siden hvalen strandede har vi konstant været i dialog med eksperterne fra Fiskeri- og Søfartsmuseet og Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum. Eksperternes vurdering er, at det er bedst at lade hvalen dø en naturlig død", siger Naturstyrelsens koordinator for strandede havpattedyr, skovfoged Henrik Lykke Sørensen. Han tilføjer:

" Vores samarbejdspartnere har blandt andet via Århus Universitet konsulteret eksperter fra Cap Cod Bay på USA’s østkyst nær Boston, hvor der hvert år sker flere hundrede strandinger af hvaler".

Skov- og Naturstyrelsen har bl.a. lagt vægt på følgende, forklarer Lykke Sørensen:

"Formålet med en aflivning ville være at afkorte dyrets lidelser. Men ifølge eksperterne ville et forsøg på at aflive hvalen meget nemt kunne slå fejl. Og i så fald ville vi blot risikere at påføre den endnu større lidelser” .

Skov- og Naturstyrelsen har et beredskab i forbindelse med strandede havpattedyr. Udover Skov- og Naturstyrelsen er Fiskeri- og Søfartsmuseet, Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum (som henhører under Københavns Universitet), DTU Veterinærinstituttet, politiet, Falck og kommuner med i beredskabet.

”Nu får tingene lov at gå sin naturlige gang. Hvalen vil med andre ord få lov at dø en naturlig død. Vi skal huske på, at det er en naturlig ting, at dyr kan dø, inden de bliver gamle. Vi ved og forstår, at store dyr som hvaler vækker stærke følelser! Men det er også vigtigt, at vi ser nøgternt på tingene”, fastslår Skov- og Naturstyrelsens koordinator for strandede havpattedyr.

Eksperterne forventer, at hvalen vil dø inden længe. Der vil næppe gå flere dage, før det sker.