Danmarks naturkanon markeret med 24 arrangementer i sommervarmen

27-06-2010

I dag var der stor fokus på Danmarks naturkanon med til sammen 24 naturarrangementer fordelt på alle landsdele. Det skete under overskriften På sporet af naturkanonen. Alle arrangementerne tog udgangspunkt i kanonens kategori for ”Steder”.

I dag var der stor fokus på Danmarks naturkanon med til sammen 24 naturarrangementer fordelt på alle landsdele. Det skete under overskriften På sporet af naturkanonen . Alle arrangementerne tog udgangspunkt i kanonens kategori for ”Steder”.

Det var miljøminister Karen Ellemann, som havde inviteret befolkingen til at deltage i den landsdækkende naturevent, mens Skov- og Naturstyrelsen stod for selve afviklingen af arrangementerne.

Kategorien ”Steder” omfatter 24 naturområder, hvor den danske naturs særpræg fremtræder særligt tydeligt. Det gælder bl.a. Mols Bjerge, det sydfynske øhav, Søhøjlandet, Åmosen, Tranum-Bovbjerg og Vestsjælland - Odsherred og Vejrhøj.

De 24 arrangementer bød bl.a. på guidede ture, fiskekonkurrencer, indvielser af nye stier, træklatring, drageflyvning, lege, orkidéjagter med GPS, produktion af kanonsange - samt pandekager, friskfangede fladfisk, snobrød og andet mad tilberedt på bålet.

Miljøminister Karen Ellemann deltog selv i et af arrangementerne, nemlig i Vestsjælland - Odsherred og Vejrhøj, hvor der var mødt ca. 300 mennesker i anledning af dagen.

Rundt om i landet melder naturvejlederne fra Skov- og Naturstyrelsens lokale enheder, at folk i alle aldre deltog. Samtidig var der flere steder overraskende mange turister, som spontant tog del i arrangementerne.

Der er 24 områder i kategorien "Steder". Disse defineres som store, sammenhængende områder, der er udvalgt på grund af deres særegne landskab, naturindhold og skønhed. Områderne har det til fælles, at det er steder, hvor den danske naturs særpræg fremtræder særligt tydeligt.

Deltagerne har mulighed for at indberette observationer af fund af plante- og dyrearter fra naturkanonen på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.