Kanon dag på Fur og Harrild Hede

28-06-2010

Søndag d. 27. juni afholdt Skov- og Naturstyrelsen landet over en række arrangementer for at sætte fokus på Danmarks Naturkanon.  På baggrund af mere end 2000 forslag fra befolkningen har et udvalg af eksperter og borgere i efteråret 2009 vedtaget en ”Danmarks Naturkanon” , den indeholder 24 ”steder” derudover knap 200 fænomener, dyr og planter.

Skov- og Naturstyrelsen afholdt et arrangement på Nordfur i samarbejde med Fur museum samt på Harrild Hede.

På Fur blev der talt om naturkanonen, lavet massevis af pandekager over bål, snittet og gået på forsiljagt langs stranden. En dejlig dag hvor Danmarks skønneste ø viste sig fra sin bedste side.

Naturkanon på Fur

Længere syd på var godt 40 deltagere mødt op til guidet tur på Harrild Hede, turen blev ledet af skovfoged Hans Jensen, ”Naturkanon- fænomenet” ”Heder og indsande ” sat i fokus: Hedens historie fra skovrydning over de store hedegårde frem til vore dages fredninger og syn på heden som bevaringsværdig naturtype blev præsenteret. Flere ”kanonarter” blev fremvist: f.eks.: hedelyng, guldblomme, soldug og plettet gøgeurt.

Heden er i disse år truet: Akut er der problemer med lyngens bladbille, men dybest set er bladbillen kun et symptom på, at der efterhånden er opmagasineret alt for megen næring i lyngtørven. Behovet for en tilbundsgående pleje har aldrig været større. Skov- og Naturstyrelsen har søgt-, og forventer at få midler fra EU til en større hedeplejekampagne der skal strække sig over de kommende fem år

Spørgelysten var stor og der blev snakket om mangt og meget, og efterhånden som solen fik mere og mere magt fik begrebet ”hedetur” mere end en betydning.

Harrild Hede med Guldblommer