En kanon naturtur

23-06-2010

På sporet af naturkanonen i Nordsjælland. Tur i Gribskov.

Hele Danmark inviteres til naturkanon-dag søndag d. 27. juni

Nu inviterer miljøminister Karen Ellemann hele befolkningen til en kæmpemæssig naturbegivenhed, der foregår i de naturområder, som er kommet med i Danmarks naturkanon. Eventen finder sted søndag den 27. juni under overskriften På Sporet af naturkanonen . Der vil være lokale arrangementer i alle landsdele. Det er gratis at deltage.

Gribskov – Arresø- området er udpeget, som et af de områder, der indgår i Naturkanonen under kategorien ”Steder”. Skov- og Naturstyrelsen – Nordsjælland afholder sit arrangement i Gribskov.
Skovfoged Ole Andersen tager os bl.a. op på toppen af Fruebjerg og rundt i de spændende gamle løvskove med rindende vand, moser og søer. Landskabet er kuperet, formet under sidste istid. ”Vi mødes kl. 10.00 på P-pladsen ved Fruebjergvej/Gadevangsvej midt mellem Gadevang og Bendstrup. Turen varer ca. 2,5 timer og tager os rundt i et af de smukkeste og mest varierede områder i Gribskov.” Siger Skovfoged Ole Andersen. I øvrigt kan man læse om Naturkanonen og de udvalgte, steder, arter og naturfænomener på
www.skovognatur.dk .

”Naturkanonen bygger på næsten 2.000 forslag fra befolkningen. Kategorien for steder var den store topscorer. Jeg synes derfor, at det er oplagt at slå et slag for de steder, der blev valgt. Vi arrangerer nu en særlig dag, hvor folk kan komme ud og opleve de fleste af de 24 steder landet over. Jeg håber, at rigtig mange vil deltage” , siger miljøminister Karen Ellemann.

Kategorien ”Steder” i naturkanonen omfatter en række naturområder, hvor den danske naturs særpræg fremtræder særligt tydeligt. Det gælder bl.a. Mols Bjerge, det sydfynske øhav, Søhøjlandet, Åmosen og Tranum-Bovbjerg. Naturkanonen består udover de 24 steder af 192 udvalgte eksempler på dansk natur, bl.a. pattedyr, naturtyper, fugle, fisk, landskabsformer og svampe.

Rødedam i Gribskov. Foto: Anne Joahnnisson

Rødedam var tidligere en karpedam, som efter endt brug groede til og siden blev tilplantet med Rødgran. I 2006 blev den oprindelige dam til sø efter granerne var fældet. Foto: Anne Johannisson