Rent drikkevand fra A-Z

25-06-2010

Hvor mange bakterier må der være i drikkevandet? Hvordan afslører man, hvor bakterierne stammer fra? Hvad skal man gøre, når forureningen er en kendsgerning og befolkningens sundhed er i fare?

Hvor mange bakterier må der være i drikkevandet? Hvordan afslører man, hvor bakterierne stammer fra? Hvad skal man gøre, når forureningen er en kendsgerning og befolkningens sundhed er i fare?

De spørgsmål besvares i den nye opdaterede ”kogevejledning” fra By- og Landskabsstyrelsen, der bl.a. tager højde for nye analysemetoder. Vejledningen er rettet mod vandværker og landets kommuner, der har ansvaret for at kravene til drikkevandet overholdes. Læs kogevejledningen på Retsinformation

De seneste år har der været flere tilfælde, hvor borgere er kommet til at drikke forurenet drikkevand. Den nye vejledning skal bidrage til at forebygge gentagelser og sikre et hurtigt og hensigtsmæssigt respons, hvis der opstår problemer med drikkevandskvaliteten.

”Det er en slags opslagsbog for drikkevandsdetektiver, der skal i brug, hver gang der findes skadelige bakterier i vandprøverne. Her kan man bl.a. slå op, hvordan man kan spore drikkevandsforureninger med DNA-analyse, og hvordan man kommer sundhedsskadelige mikroorganismer til livs,” siger dyrlæge Lise-Lotte Nielsen fra By- og Landskabsstyrelsen.

Man kan bl.a. læse:

- At borgerne altid skal have besked om at koge vandet, hvis der er flere end 20 såkaldt coliforme bakterier i vandprøverne. Vandet skal spilkoge i to minutter i en almindelig gryde for at dræbe mikroorganismer og vira. Hvis man bruger en elkedel, skal vandet koge to gange i træk, mens kaffemaskiner normalt ikke dur, fordi de ikke varmer vandet tilstrækkeligt.

- Anbefalingen om at koge vandet kan gives med brev eller via pressen eller, i alvorlige og akutte tilfælde, ved at køre rundt med megafon i de nabolag, der modtager vandet.

- Vandværkerne skal have et beredskab, der kan sikre nødforsyning med drikkevand til borgerne. Det kan fx være med tankvogne med rent vand.

Forurening af drikkevand kan fx kommer fra overfladevand, forkert drift på vandværket eller brud på vandledninger.

Yderligere oplysninger:
Lise-Lotte Nielsen, dyrlæge, By- og Landskabsstyrelsen, Vand, 72 54 48 87