Naturkanon Vadehavet 27. juni

07-06-2010

Hele Danmark inviteres til naturkanon-dag søndag d. 27. juni

Nu inviterer miljøminister Karen Ellemann hele befolkningen til en kæmpemæssig naturbegivenhed, der foregår i de naturområder, som er kommet med i Danmarks naturkanon. Eventen finder sted søndag den 27. juni under overskriften På Sporet af naturkanonen. Der vil være lokale arrangementer i alle landsdele. Det er gratis at deltage. Man skal ikke tilmelde sig på forhånd, man møder bare op. Det er Skov- og Naturstyrelsen, der står for de konkrete arrangementer.

 

En kanon tur kan gå til Draved Skov, Danmarks urskov, hvor600 ha eller 6 kvadratkilometer ligger ”urørt” hen. Skoven og mosen har sine steder udviklet sig ”frit og uden afbrydelse” siden sidste istid. På søndag får man muligheden for at gå på jagt efter skattene i en, ikke kun her på egnen, men i hele Danmark sjælden natur.

Hos Skov- og Naturstyrelsen – Ribe vil der være aktiviteter på Rømø strand og i Draved Skov, som er to af de helt specielle naturområder vi har i det vestlige Sønderjylland

”Rømø strand er et spændende sted for en tur i weekenden fordi man umiddelbart mens man går kan fornemme hvordan havet og vinden bygger klitterne der hvor land og hav mødes”, fortæller skovfoged Thomas Wessel Fyhn fra Skov- og Naturstyrelsen – Ribe.

På Rømø strand:Kl. 10.00 – 12.00. Mødested ved nedkørslen ved Lakolk strand.

I Draved Skov:Kl. 13.00 – 15.00-. Mødested ved p-pladsen på Teltkrovej lige efter Galgebakkevej.

”Naturkanonen bygger på næsten 2.000 forslag fra befolkningen. Kategorien for steder var den store topscorer. Jeg synes derfor, at det er oplagt at slå et slag for de steder, der blev valgt. Vi arrangerer nu en særlig dag, hvor folk kan komme ud og opleve de fleste af de 24 steder landet over. Jeg håber, at rigtig mange vil deltage” ,siger miljøminister Karen Ellemann.

Kategorien ”Steder” i naturkanonen omfatter en række naturområder, hvor den danske naturs særpræg fremtræder særligt tydeligt. Det gælder bl.a. Mols Bjerge, det sydfynske øhav, Søhøjlandet, Åmosen og Tranum-Bovbjerg. Naturkanonen består udover de 24 steder af 192 udvalgte eksempler på dansk natur, bl.a. pattedyr, naturtyper, fugle, fisk, landskabsformer og svampe.

Mere info:

Yderligere oplysninger:

Naturvejleder/skovfoged Søren Rask Jessen, Skov- og Naturstyrelsen – Ribe

mobil: 20304139, e-mail:

 

Pressemedarbejder Jacob Lybek, Skov- og Naturstyrelsen, mobil: 25 11 72 89, e-mail:

 

klitter ved stranden (twf)

Draved (Søren R. Jessen)