Nye skilte ved Den Tilsandede Kirke

14-06-2010

Den Tilsandede Kirke i Skagen Klitplantage besøges hvert år af et stort antal turister fra hele verden. Mystikken om kirken under sandet og den øde beliggenhed fascinerer. Den Tilsandede Kirke er et af Skagens vigtigste vartegn, derfor er det også med stor glæde, at Skov- og Naturstyrelsen nu har fået opsat nye tidssvarende skilte, der sætter kirken ind i en historisk ramme. På skiltet bliver Skagens historie beskrevet sammen med kirkens historie for at gøre det muligt for de besøgende ved kirken at danne sig et billede af kirken og det samfund, den var en del af.

På skiltene ved Den Tilsandede Kirke indgår de nyeste forskningsresultater. Resultaterne fra de seneste års arkæologiske og geologiske undersøgelser indgår i formidlingen, idet vi nu har vished for, at der har været bebyggelse i Vesterby samtidig med den tidlige del af kirken. Vi ved også, at der ikke har været by-bebyggelse omkring kirken. Kirken lå væk fra bykvartererne i Højen, Vesterby, Østerby og Kappelborg og omkring kirken var marker og græssende kreaturer.

På skiltet er to flotte tegninger af illustratoren Søren Tim Nordbo.Søren Tim Nordbo har på baggrund af de arkæologiske og historiske oplysninger skabt to tegninger der viser, hvordan Skagen med Sct. Laurentii Kirke kan have set ud i 1600-1700-tallet. Den anden tegning viser kirken og kirkegården i 1700-tallet. Kirken var oprindeligt rød, bygget af røde teglsten, og ikke hvidkalket, som kirketårnet i dag.

For yderligere information kontakt: Arkæolog Marie Walther Ax, 96 79 50 27