Grønt partnerskab ved Vædebro

07-06-2010

Alkenborgerne gav en stor hånd

Grundlovsdag er for nogle noget med møder og debat. Men mange Alkenborgere omsatte dog dagen med etablering af bålpladser, opstilling af grill, borde og bænke, handicapvenlige belægninger, skiltestativer, holder til turistinformation og strandrensning ved Vædebro. I det dejlige sommervejr ved Mossøs bred tog Alkenborgerne fat under vejledning fra tømrerne Jette og Jørgen fra Skov- og Naturstyrelsen – Søhøjlandet.

På blot en enkelt arbejdsdag med plads til både ihærdig indsats og hygge lykkedes det de 25-30 fremmødte frivillige at møblere Vædebro. Skanderborg Kommune og Skov- og Naturstyrelsen har taget initiativ til at sikre stedet som et offentligt opholdsområde med 100 meter strandbred til Mossø. Skov- og Naturstyrelsen har købt stedet, og sammen med kommunen etablerede man allerede i 2008 parkeringsplads og istandsatte den gamle staldbygning til ophold og formidling.

Et grønt partnerskab er et samarbejde mellem myndigheder, foreninger og frivillige, og i Alken er det især Alken Borger- og Aktivitets Forening, som har repræsenteret  de lokale. Partnerskabet har netop til opgave at indrette stedet, og det er lykkedes at opnå økonomisk støtte hertil fra Skov- og Naturstyrelsen, Skanderborg Kommune, Friluftsrådet og Bevicafonden.

Dagen sluttede af med, at formanden for Skanderborg Kommunes miljø- og planudvalg, Claus Leick, kom forbi sammen med funktionsleder Hans Brok-Brandi og turistchef Marianne Purup. Claus Leick hejste vimplen på områdets nye flagstang og takkede Alkenborgerne for den fornemme indsats. Han mente også, at grønne partnerskaber er en samarbejdsform, som kommunen vil være opmærksom på i fremtiden.

Der skal nu arbejdes videre med etablering af handicapadgang helt ned til Mossø samt fremstilling af formidling om Alken og Mossø-området. Der vil bl.a. blive opsat informationstavler, som fortæller om de spændende fund af skeletter ved Vædebro. Informationen udarbejdes af Skanderborg Museum og Oplev Søhøjlandet.