Hele Danmark inviteres til naturkanon-dag søndag den 27. juni

18-06-2010

Miljøminister Karen Ellemann inviterer hele befolkningen til en kæmpemæssig naturbegivenhed.

Nu inviterer miljøminister Karen Ellemann hele befolkningen til en kæmpemæssig naturbegivenhed, der foregår i de naturområder, som er kommet med i Danmarks naturkanon. Eventen finder sted søndag den 27. juni under overskriften På Sporet af Naturkanonen . Der vil være lokale arrangementer i alle landsdele. Det er gratis at deltage. Man skal ikke tilmelde sig på forhånd, man møder bare op. Det er Naturstyrelsen, der står for de konkrete arrangementer.

Odsherred er karakteristisk ved de markante istidsrandmoræner, som tydeligt ses i det fredede landskab i Bjergene ved Dragsholm, hvor naturkanon-arrangementet afholdes.

Hos Skov- og Naturstyrelsen – Vestsjælland vil Miljøministeren indlede dagen og sammen med Odsherreds borgmester Thomas Adelskov indvie den nye Vejrhøjsti og gå en tur fra stranden til toppen af Vejrhøj med en fantastisk udsigt. Stien stiger stejlt og er ikke egnet for gangbesværede. Odsherred Naturskole vil samtidig arrangere en lang række aktiviteter omkring bålet på stranden neden for P-pladsen.

Der venter deltagerne en stor oplevelse, når de efter at have gået gennem krat og tæt skov oplever de mest fantastiske udsigter over Sejerøbugten, Nekselø og måske Samsø, hvis vejret er klart.” , fortæller skovrider Jens Peter Simonsen fra Skov- og Naturstyrelsen – Vestsjælland. ”Og så vil man bagefter kunne styrke sig med produkter fra havet under kyndig vejledning af Odsherred naturskole.”

Program:

Mødested: P-pladsen Vraget, Vindekilde Strandvej 19, 4540 Fårevejle
NB: Praktisk fortøj nødvendigt

Kl. 12: Velkomst og taler ved miljøministeren og borgmesteren

Kl. 12.30: Gåtur ad Vejrhøjstien til toppen af Vejrhøj

Kl. 12.15 – 15: Aktiviteter for familier ved bål på strandbredden v. Odsherrred Naturskole

"Naturkanonen bygger på næsten 2.000 forslag fra befolkningen. Kategorien for steder var den store topscorer. Jeg synes derfor, at det er oplagt at slå et slag for de steder, der blev valgt. Vi arrangerer nu en særlig dag, hvor folk kan komme ud og opleve de fleste af de 24 steder landet over. Jeg håber, at rigtig mange vil deltage", siger miljøminister Karen Ellemann.

Kategorien ”Steder” i naturkanonen omfatter en række naturområder, hvor den danske naturs særpræg fremtræder særligt tydeligt. Det gælder bl.a. Mols Bjerge, det sydfynske øhav, Søhøjlandet, Åmosen og Tranum-Bovbjerg. Naturkanonen består udover de 24 steder af 192 udvalgte eksempler på dansk natur, bl.a. pattedyr, naturtyper, fugle, fisk, landskabsformer og svampe.

Mere info:


Yderligere oplysninger:

  • Skovrider Jens Peter Simonsen, Skov- og Naturstyrelsen – Vestsjælland, mobil: 23 23 37 65, e-mail:
  • Pressemedarbejder Jacob Lybek, Skov- og Naturstyrelsen, mobil: 25 11 72 89, e-mail: