Advarsel: Hærværksmænd kan skabe fare i Hareskovene

26-05-2010

En eller flere ukendte hærværksmænd har i de seneste to-tre uger skabt flere farlige situationer ved at fælde træer i Hareskovene i området mellem Værløse og Hareskovby vest for København. Træerne er blevet fældet ved brug af håndsav.

En eller flere ukendte hærværksmænd har i de seneste to-tre uger skabt flere farlige situationer ved at fælde træer i Hareskovene i området mellem Værløse og Hareskovby vest for København. Træerne er blevet fældet ved brug af håndsav. Nogle er flækket under fældningen, mens andre er efterladt stående op ad nabotræer. Skov- og Naturstyrelsen er i dialog med politiet om sagen.

”En inspektion af området viser, at gerningsmændene har fældet minimum otte træer, hvoraf det højeste var ca.25 meter højt. Dette træ er efterladt hængende i nabotræet og har været til fare for skovgæsterne, indtil vi fik lagt træet ned ved hjælp af en traktor. Et andet stort træ var væltet ned over en ride- og gangsti og har dermed skabt en yderst farlig situation, idet der hverken var udsyn til træet fra stien eller omvend”, siger skovrider Kim Søderlund fra Skov- og Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen har nu sikret sig, at ingen af træerne længere udgør en fare.

”Hærværksmændene har efter alt at dømme ikke haft overblik over, hvilke farer de har udsat sig selv eller andre skovgæster for. Heldigvis er der tilsyneladende ikke nogen, der er kommet til skade. Men det kunne nemt være gået grueligt galt – både for hærværksmændene selv og for skovens andre gæster. Skovarbejde kan være meget farligt, hvis man ikke griber det an på den rigtige måde”, siger Kim Søderlund.

Skov- og Naturstyrelsen opfordrer skovgæster i Hareskovene til at udvise ekstra opmærksomhed under deres skovtur. Hvis man ser halvvæltede træer, der står og læner sig op ad andre træer, så hold afstand til træet. Man bedes herudover hurtigst muligt kontakte Skov- og Naturstyrelsen – Østsjælland. Man bedes også kontakte Skov- og Naturstyrelsen – Østsjælland, hvis man ser personer med store håndsave. Der henvises endvidere til Nordsjællands Politi.