Nye dokumenter om vindmølletestcenter

25-05-2010

Dokumenter frigivet i forbindelse med forhandlingerne om placering af et nationalt testcenter for vindmøller

Dokumenter frigivet i forbindelse med forhandlingerne:

Notat om fem opstillinger ved Stauning

Statens Luftsfartsvæsens bemærkninger

Opstilling 1

Opstilling 2

Opstilling 3

Opstilling 4

Opstilling 5