Plads til flere sommerhuse

28-05-2010

Der bliver nu skabt plads til 1200 nye sommerhusgrunde i Danmark. Grundene skal fordeles bag allerede eksisterende sommerhuse langs de danske kyster.

Der bliver nu skabt plads til 1200 nye sommerhusgrunde i Danmark. Grundene skal fordeles bag allerede eksisterende sommerhuse langs de danske kyster.

Det fremgår af to landsplandirektiver, som By- og Landskabsstyrelsen i dag har sendt i høring indtil 26. august. Direktiverne fastlægger placeringen af de nye grunde i 34 områder af landet.

Landsplandirektiv for 1000 sommerhuse (pdf 56mb)

Landsplandirektiv for 200 sommerhuse (pdf 8mb)

De 1200 sommerhusgrunde er de sidste af i alt 8000 sommerhusgrunde, som er blevet fordelt rundt om i landet som resultat af en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om ændring af planloven i 2004.

Aftalen skulle give kommuner specielt i yderområderne mulighed for at få flere sommerhusgrunde og dermed tiltrække flere besøgende til områder med store natur – og landskabsværdier – uden at disse værdier blev sat over styr.

Ved udpegningen af de nye områder er hvert enkelt areal undersøgt for at sikre, at man ikke placerer sommerhuse i klitfredede eller strandbeskyttede områder eller på steder, der er udpeget til international naturbeskyttelse. By- og Landskabsstyrelsen har desuden besøgt alle områder for at sikre, om det nye sommerhusområde ikke påvirker landskabet uacceptabelt. Desuden skulle kommunerne dokumentere, at hvert enkelt nyt sommerhusområde bidrager væsentligt til den lokale økonomi.

1000 af de nye sommerhusgrunde ligger i yderområder af Region Midtjylland, Region Sjælland og på Bornholm. 200 sommerhusgrunde ligger i nærheden af større byer som fx Esbjerg, Kolding og ved Stevns. Yderområder i bl.a. Nord- og Sønderjylland og på Lolland-Falster har tidligere fået godkendt nye sommerhusområder.

Der er i dag omkring 200.000 sommerhuse i Danmark.

Yderligere oplysninger:
Bue Nielsen, cand. scient., By- og Landskabsstyrelsen, Landsplan, 72 54 47 91