Miljøprojekt nomineret til ”Oscar”

04-05-2010

Et dansk havprojekt om bæredygtig udnyttelse af Østersøen er nomineret til FN’s Energy Globe Award 2009.

Et dansk havprojekt om bæredygtig udnyttelse af Østersøen er nomineret til FN’s Energy Globe Award 2009.

By- og Landskabsstyrelsen står bag projektet med titlen, Balance (Baltic sea Management), der har mulighed for at vinde, når FN’s miljø-pris uddeles i Rwanda på den internationale miljødag den 5. juni.

Balanceprojektet var det første i Europa til at kortlægge store undersøiske landskaber for hele Østersøen. Samtidig udviklede man såkaldte blå korridorer – en metode til at beskrive, hvordan havets organismer spredes fra et område til et andet og til at identificere et sammenhængende netværk af værdifuld natur i hele Østersøen.

Landene omkring Østersøen kan bl.a. bruge viden fra projektet til at forebygge overfiskeri, finde de bedste placeringer til havvindmøller og til at synliggøre konsekvenserne, når der udledes miljøfarlige stoffer fra industri og landbrug til havet.

Erfaringerne fra balanceprojektet er bl.a. blevet brugt til at udpege beskyttede områder i Østersøen og Kattegat – en udpegning som EU efterfølgende har godkendt. Verdensnaturfonden (WWF) udnævnte i 2008 kortlægningen af de marine landskaber blandt de vigtigste ”havvindinger” for naturen i Østersøen.

Balance er en forkortelse af Baltic Sea Management – Nature Conservation and Sustainable Development of the Ecosystem through Spatial Planning. Alle rapporter fra projektet er samlet på hjemmesiden www.balance-eu.org

Yderligere oplysninger:
Johnny Reker, biolog, By- og Landskabsstyrelsen , Natur, 72 54 48 54